fbpx

Laatste mast in Sipaliwini moet algehele connectiviteit completeren

GFC NIEUWS- Wanneer in Sipaliwini ook de laatste mast wordt opgeleverd in 2020, zijn we in staat gebleken om in vijf jaar tijd alle gebieden in Suriname te voorzien van mobiele communicatie en digitale TV.

President Desiré Bouterse merkte in zijn Jaarrede maandag op dat voor de connectiviteit anno 2019 telecom en internet noodzakelijke behoeften zijn geworden.

President Bouterse: “Telesur is een belangrijke trekker om onze connectiviteit mogelijk te maken. Wanneer in Sipaliwini ook de laatste mast wordt opgeleverd in 2020, zijn we in staat gebleken om in vijf jaar tijd alle gebieden in Suriname te voorzien van mobiele communicatie en digitale TV. Al onze Surinamers zullen dan in een omgeving wonen waarbij zij via Telesur kunnen communiceren met elkaar. Men heeft toegang tot een onbeperkte hoeveelheid informatie via het internet.”

Daarnaast heeft Telesur, aldus het staatshoofd, het gepresteerd om het snelste mobiele internet van de Caribbean én Latijns-Amerika op te zetten met 4G-LTE. President Bouterse vervolgde zijn Jaarrede op stuk verder met: “Het ziet ernaar uit dat Suriname tevens de eerste zal zijn in deze regio, die ook 5G zal introduceren.

Via het Telesur Nationaal Breedband Project wordt geïnvesteerd in het vervangen en upgraden van het telecomnetwerk, dat sinds 1981 geen grote investeringen meer heeft gekend.

Er is sinds 2018 reeds USD 116 miljoen geïnvesteerd om de infrastructuur te verbeteren.

In 2020 worden de investeringen voortgezet met als doel om aan het eind van dat jaar alvast de gehele kustvlakte van sneller breedband internet te hebben voorzien.”

BEKIJK OOK
Grote belangstelling voor Exporteurs Beurs EZ

Deze ontwikkeling gaat volgens de regeringsleider instrumenteel zijn voor de digitalisering binnen de overheid, en voor de digitalisering van diensten, en de economie als geheel. President Bouterse: “De bedoeling is dat we werken naar een situatie waarbij burgers hun zaken in orde kunnen maken met de overheid, via hun computer of telefoon.”

De president benadrukte dat de enorme positieve ontwikkeling in internet ook belangrijk is voor onze innovatieve ondernemers die elektronische diensten aanbieden.

“Denk bijvoorbeeld aan bankieren via uw telefoon. Maar tegenwoordig ook betalen via uw telefoon door de QR payments, die onlangs geïntroduceerd zijn. Ook hiermee is Suriname de eerste in het Caribisch gebied,” aldus het staatshoofd dat dit “wederom een stap vooruit” noemde.

Hij stelde dat wij in Suriname langzaam naar een situatie gaan waarbij het tijdstip of de locatie ons niet langer beperkt in het opvragen van CBB uittreksels, het volgen van onderwijs of het krijgen van medische hulp. “Dit zijn ontwikkelingen waar we nog naar op weg zijn, maar waarvoor in deze termijn een stabiele basis is gelegd.”

Het staatshoofd gaf te kennen dat in het dienstjaar 2020 verder zal worden gewerkt aan de vervanging van de Wet Telecommunicatievoorzieningen door de Wet Elektronische Communicatie.

Deze aangepaste wet- en regelgeving zal moeten leiden tot meerdere mogelijkheden hetgeen moet resulteren in meerdere aanbieders.

Deze wet zal tevens het aanbieden van innovatieve diensten moeten stimuleren.