Laatste hand gelegd aan Nationaal Actieplan Uitbanning Kinderarbeid

Het ministerie van Arbeid organiseert een tweedaagse consultatie voor stakeholders, door middel van een ‘Validation Workshop’ om de laatste hand te leggen aan het Nationaal Actieplan Uitbanning Kinderarbeid dat nu nog in concept is.

Bij deze gelegenheid benadrukte minister Soewarto Moestadja het belang van een actieplan voor de effectiviteit ter uitbanning van kinderarbeid. De minister noemt kinderarbeid een maatschappelijk kwaad dat in grote haast moet worden bestreden. Hij riep daarom de aanwezige stakeholders op om haast te zetten achter het plan.

Kinderarbeid is volgens de minister geen probleem dat op zichzelf staat. Dit probleem vloeit voort uit wereldwijde armoede. Vandaar dat maatregelen in ons land, volgens hem in samenhang moeten worden genomen, zodat er coherentie is binnen het overheidsbeleid tussen de verschillende ministeries.

Tegen deze achtergrond heeft hij in april 2018 de Nationale Commissie Uitbanning Kinderarbeid opnieuw bemenst met de bedoeling het probleem multipariteit te benaderen. In het actieplan tegen kinderarbeid is het onvermijdelijk dat ook de samenleving, buiten de overheid haar verantwoordelijkheid neemt en als zodanig ook de erkenning krijgt, vindt Moestadja.

Hij hoopt dat in het actieplan maatregelen zullen worden opgenomen om de kernoorzaken van het probleem te identificeren om deze effectief te bestrijden. Het ligt in de bedoeling dat het finaal actieplan in de maand februari of maart aan de minister wordt aangeboden. Het actieplan wordt een unicum, want er is nog nooit eerder in ons land zo’n plan ontwikkeld dat zich op het geheel land zal richten en waarbij verschillende spelers uit zowel de private als publieke sector betrokken zullen zijn.

Het bedoeld actieplan dat bijna gereed is voor uitvoering, is in opdracht van het ministerie van Arbeid ontwikkeld, in het kader van een specifiek project van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO), gericht op kinderarbeid. Het project heet Country Level Engagement and Assistance to Reduce child Labour (CLEAR-project).

Dit project wordt gefinancierd door het Amerikaanse ministerie van Arbeid. Voor de opstelling van het actieplan is door de ILO aangetrokken de jurist en kinderrechtendeskundige, Sharon Geerlings-Headley, die op nationaal niveau verschillende actieplannen ter bescherming van kinderen heeft opgesteld. Het actieplan is door Moestadja meerdere malen aangekondigd bij verscheidene gelegenheden.

Genoemd kunnen worden de ratificatie van de conventie van de ILO die betrekking heeft op de minimumleeftijd om te arbeiden en de verkregen goedkeuring van de Nationale Assemblee om als land te mogen toetreden tot het protocol van 2014 van de ILO met betrekking tot dwangarbeid. Ook bij de aanname van de wet ‘Arbeid Kinderen en Jeugdige personen’ in augustus 2018 heeft de minister verzekerd dat er een actieplan komt.

Drie belangrijke dragers voor het actieplan zijn onder anderen: de overheid, vertegenwoordigd door het ministerie van Arbeid, Vakbeweging en Werkgevers. In het kader van dit project zijn er in de maand november 2018 diverse stakeholders geconsulteerd.

Het doel van die consultaties was om via diverse doelgroepen binnen onze samenleving inzicht te krijgen in het probleem van kinderarbeid en oplossingsmodellen.

In het Nationaal Actieplan zal er onder meer worden voorgesteld waar de wetgeving verder moet worden aangescherpt, hoe er voldoende aandacht gegeven kan worden aan de preventie van kinderarbeid en de begeleiding en herintegratie van slachtoffers van kinderarbeid.

Overige berichten