fbpx

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/gfcnieu1/public_html/wp-content/themes/mts_newsonline/functions.php on line 175

Laatste DC Collectief 2019 achter de rug

GFC NIEUWS- Het laatste DC Collectief voor 2019 is achter de rug.

Het DC Collectief is een regulier platform voor de districtscommissarissen om met de minister van RO van gedachten te wisselen over beleidsaangelegenheden en actualiteiten. Het DC Collectief wordt voorgezeten door minister Edgar Dikan van Regionale Ontwikkeling (RO).

Districtscommissaris Wedperkash Joeloemsingh van Wanica (bestuursressort Zuidwest) was de gastheer op de bijeenkomst van donderdag 5 december. De minister werd bij de ontmoeting met de dc’s bijgestaan door directeur Wilco Finisie van het Directoraat Regionale Ontwikkeling en andere leden van zijn staf.

De vergadering heeft veel aandacht besteed aan de synchronisatie van de duurzame ontwikkelingsdoelen Substainable Development Goals (SDG) met de districtsplannen.

SDG-consultant Pieter van der Hijden vertelde in een presentatie over het belang van het samengaan van de SDG’s en de plannen die worden gemaakt op het niveau van ressortraden om later te worden samengevoegd in de districtsplannen.

De dc’s kregen informatie over hoe SDG beter te incorporeren in de districtsplannen. Van der Hijden zegt dat hij bij zijn onderzoek heeft gezocht naar ICT-hulpmiddelen om betere incorporatie te bewerkstelligen. “Het werk is wat eenvoudiger te maken”, stelt hij.

Veel alledaagse behoeften zoals sport en spel zijn aldus de consultant niet zo zwart wit terug te vinden in de zeventien SDG zoals nu zijn vastgelegd. Hij bepleit echter dat heel veel zaken die in de districtsplannen worden genoemd, wel zijn ter herleiden naar de zeventien doelen.

Het afstemmen van de SDG op de districtsplannen, zal volgens Van der Hijden leiden tot een verbeterde realisatiegraad. Hij na de presentatie ook in op vragen van de dc’s.

In samenwerking met het ministerie en het ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties (UNDP) zal er in verband hiermee een pilotproject worden uitgevoerd in Paramaribo.

SOFOS zal de beschikking krijgen over het districtsplan van het (stads)district Paramaribo en een analyse maken van de activiteiten die daarin zijn opgenomen.

OOK INTERESSANT
Oudste menselijke voetafdruk ontdekt

Van der Hijden is verbonden aan SOFOS-consultancy, die projecten informeert, adviseert en implementeert op het gebied van ICT en SDG’s.

Hij heeft in het kader van het project ‘Technical Assistance to the Ministry of RO’, een systeem ontwikkeld, die de relatie legt tussen de verschillende ontwikkelingsprojecten en activiteiten vervat in de districtsplannen moet synchroniseren met de SDG’s.

Minister Dikan kan zich terugvinden in de zienswijze van Van der Hijden en ondersteunt het project. De bewindsman benadrukt dat de SDG’s als beleidsinstrument goede handvaten bieden om de wenselijkheden van de districten meer vorm te geven. Met de synchronisatie zien Dikan een kans voor de districtsplannen om ook meer diepgang te krijgen.

Onder meer zouden de UNDP en de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank de afgelopen periode veel vragen hebben gesteld over zaken die duidelijk hadden kunnen staat in de districtsplannen.

Directeur Finisie zegt dat de synchronisatie ook zal bijdragen aan een betere toegankelijkheid van deze plannen voor alle belanghebbende organisaties. Ook vindt de departementsleiding dat de dc’s en hun staf moeten geïnformeerd moeten worden over de ontwikkeling en uitvoer van de districtsplannen.

Een tweede presentatie op de vergadering is verzorgd door R. Meiland van de Centrale Lands Accountants Dienst (CLAD). De presentatie ging over het overzicht van het orgaan op het ministerie.

Meiland vertelde de dc’s beknopt over de werkwijze van de Centrale Lands Accountants Dienst (CLAD) en verstrekte relevante informatie voor wat betreft het ministerie van RO en de districtscommissariaten.

De CLAD informeerde de dc’s dat het bureau de komende tijd de communicatie met de commissariaten opvoeren. Dit is nodig omdat het ministerie en al haar werkarmen veel beter kan werken als zij ruim is geïnformeerd over processen en procedures.

Uiteindelijk hoopt de CLAD beter overzicht te krijgen in het totaal overheidsapparaat.