fbpx
Laatste DC Collectief 2019 achter de rug

GFC NIEUWS- Het laatste DC Collectief voor 2019 is achter de rug.

Het DC Collectief is een regulier platform voor de districtscommissarissen om met de minister van RO van gedachten te wisselen over beleidsaangelegenheden en actualiteiten. Het DC Collectief wordt voorgezeten door minister Edgar Dikan van Regionale Ontwikkeling (RO).

Districtscommissaris Wedperkash Joeloemsingh van Wanica (bestuursressort Zuidwest) was de gastheer op de bijeenkomst van donderdag 5 december. De minister werd bij de ontmoeting met de dc’s bijgestaan door directeur Wilco Finisie van het Directoraat Regionale Ontwikkeling en andere leden van zijn staf.

De vergadering heeft veel aandacht besteed aan de synchronisatie van de duurzame ontwikkelingsdoelen Substainable Development Goals (SDG) met de districtsplannen.

SDG-consultant Pieter van der Hijden vertelde in een presentatie over het belang van het samengaan van de SDG’s en de plannen die worden gemaakt op het niveau van ressortraden om later te worden samengevoegd in de districtsplannen.

De dc’s kregen informatie over hoe SDG beter te incorporeren in de districtsplannen. Van der Hijden zegt dat hij bij zijn onderzoek heeft gezocht naar ICT-hulpmiddelen om betere incorporatie te bewerkstelligen. “Het werk is wat eenvoudiger te maken”, stelt hij.

Veel alledaagse behoeften zoals sport en spel zijn aldus de consultant niet zo zwart wit terug te vinden in de zeventien SDG zoals nu zijn vastgelegd. Hij bepleit echter dat heel veel zaken die in de districtsplannen worden genoemd, wel zijn ter herleiden naar de zeventien doelen.

Het afstemmen van de SDG op de districtsplannen, zal volgens Van der Hijden leiden tot een verbeterde realisatiegraad. Hij na de presentatie ook in op vragen van de dc’s.

In samenwerking met het ministerie en het ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties (UNDP) zal er in verband hiermee een pilotproject worden uitgevoerd in Paramaribo.

SOFOS zal de beschikking krijgen over het districtsplan van het (stads)district Paramaribo en een analyse maken van de activiteiten die daarin zijn opgenomen.

Van der Hijden is verbonden aan SOFOS-consultancy, die projecten informeert, adviseert en implementeert op het gebied van ICT en SDG’s.

Hij heeft in het kader van het project ‘Technical Assistance to the Ministry of RO’, een systeem ontwikkeld, die de relatie legt tussen de verschillende ontwikkelingsprojecten en activiteiten vervat in de districtsplannen moet synchroniseren met de SDG’s.

Minister Dikan kan zich terugvinden in de zienswijze van Van der Hijden en ondersteunt het project. De bewindsman benadrukt dat de SDG’s als beleidsinstrument goede handvaten bieden om de wenselijkheden van de districten meer vorm te geven. Met de synchronisatie zien Dikan een kans voor de districtsplannen om ook meer diepgang te krijgen.

Onder meer zouden de UNDP en de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank de afgelopen periode veel vragen hebben gesteld over zaken die duidelijk hadden kunnen staat in de districtsplannen.

Directeur Finisie zegt dat de synchronisatie ook zal bijdragen aan een betere toegankelijkheid van deze plannen voor alle belanghebbende organisaties. Ook vindt de departementsleiding dat de dc’s en hun staf moeten geïnformeerd moeten worden over de ontwikkeling en uitvoer van de districtsplannen.

Een tweede presentatie op de vergadering is verzorgd door R. Meiland van de Centrale Lands Accountants Dienst (CLAD). De presentatie ging over het overzicht van het orgaan op het ministerie.

Meiland vertelde de dc’s beknopt over de werkwijze van de Centrale Lands Accountants Dienst (CLAD) en verstrekte relevante informatie voor wat betreft het ministerie van RO en de districtscommissariaten.

De CLAD informeerde de dc’s dat het bureau de komende tijd de communicatie met de commissariaten opvoeren. Dit is nodig omdat het ministerie en al haar werkarmen veel beter kan werken als zij ruim is geïnformeerd over processen en procedures.

Uiteindelijk hoopt de CLAD beter overzicht te krijgen in het totaal overheidsapparaat.

Meer nieuws

Nickerie krijgt ambulanceboot

GFC NIEUWS- Het district Nickerie heeft gisteren een splinternieuwe ambulanceboot in ontvangst genomen. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van internationale…

Scholentour 2020 van start op Mulo Latour

GFC NIEUWS- Het jaarlijks bezoek van de minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur Marie Levens naar scholen op de eerste schooldag vindt vandaag opnieuw plaats….

125 jaar PCS, een kort overzicht

GFC NIEUWS- De basis voor het Psychiatrisch Centrum Suriname (PCS) werd gelegd in een verordening van 13 november 1891, waarin door gouverneur T.A.J. Asch van…

Agrarisch Krediet Fonds wordt weer opgezet

GFC NIEUWS- Het Agrarisch Krediet Fonds (AKF) zal weer worden opgezet en voorzien van middelen. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen…

OM dertien waarnemend substituut-officieren rijker

GFC NIEUWS- President Chandrikapersad Santokhi heeft dertien waarnemend Substituut-Officieren van Justitie geïnstalleerd. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van internationale topexperts….

14 nieuwe coronabesmettingen, 12 genezen

GFC NIEUWS- 14 personen zijn het afgelopen etmaal positief getest op Covid-19. Daarnaast zijn 12 coronapatiënten genezen verklaard. Impotent of minder potent? Maak online gebruik…

Ingezonden| Ons onderwijssysteem

GFC NIEUWS- In de afgelopen periode zijn gelukkig veel Surinamers zich (gelukkig ook) kritischer gaan opstellen. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele…

FSA wil ook vertegenwoordiger in SER

GFC NIEUWS- De Federatie van Surinaamse Agrariërs wil ook een vertegenwoordiger in de Sociaal Economische Raad (SER). Impotent of minder potent? Maak online gebruik van…

EBS-kassa’s van 1 – 4 oktober gesloten

GFC NIEUWS- De incassokantoren en kassaloketten van externe dienstverleners van de Energiebedrijven Suriname (EBS) zullen van donderdag 1 oktober tot en met zondag 4 oktober…

Transformatie Nationaal Leger op komst

GFC NIEUWS- “Ons leger zal een transformatie ondergaan, waar ook dit jaar, de eerste stappen in zullen worden gezet.” Impotent of minder potent? Maak online…

Onderwijs wordt hervormd

GFC NIEUWS- De regering heeft ervoor gekozen het onderwijs in het dienstjaar 2021 te hervormen. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen…

Subsidie aan EBS wordt gefaseerd afgebouwd

GFC NIEUWS- De subsidie aan de Energiebedrijven Suriname (EBS) zal gefaseerd worden afgebouwd. Dit als deel van de bezuinigingsmaatregelen van de regering. Impotent of minder…

Actieve Covid-gevallen daalt naar 67

GFC NIEUWS- Het aantal actieve Covid-19-gevallen is gedaald naar 67. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van internationale topexperts. Klik op…

Weer twee weken lockdown Kabalebo

GFC NIEUWS- Op advies van de ministeries van Volksgezondheid en Regionale Ontwikkeling en Sport wordt er een tweede total lockdown voor het bestuursressort Kabalebo ingesteld….