Kwijtschelding boeterente AKF-lening

GFC NIEUWS- Om agrariërs financieel tegemoet te komen, is enkele jaren geleden het Agrarisch Krediet Fonds (AKF) in het leven geroepen.
Na goedkeuring van een ingediend agrarisch project kon men in aanmerking komen voor een lening bij het Fonds tegen een laag rentepercentage.
Naar aanleiding van een voorstel van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij heeft er eerder ook al een uptopping plaatsgevonden van het AKF voor een bedrag van SRD 10.000.000,-
Echter is er vanwege verschillende oorzaken en het feit dat vele boeren niet staat waren de afgelopen periode hun leningen af te lossen, een situatie ontstaan waarbij de rente voor velen is opgelopen. Dit zorgde voor een extra financiële belasting voor de boeren en mogelijkheid tot eventueel verlies van bezittingen.
Minister Parmessar geeft aan dat hij zich bewust is dat de problemen van de agrarische sector niet volledig geschoven mogen worden in de schoenen van de boeren.
Mede hierdoor nam hij vorig jaar het initiatief om in nauw overleg te treden met de Nationale Ontwikkelingsbank (NOB).
Door de vele problemen in onder andere de rijstsector en als tegemoetkoming aan de boeren is er intensief beraad geweest om te komen tot mogelijkheden voor kwijtschelding van de boete-rentes die heel hoog zijn opgelopen. Het één en ander binnen de mogelijkheden van het bancaire wezen.
Op 5 februari is door de NOB een bevestiging verstuurd naar de bewindsman van LVV voor kwijtschelding van de boeterentes.
De NOB is inmiddels ook in contact met de cliënten voor afhandeling van deze kwestie.

Overige berichten