Kwart wereldbevolking besmet met slapende tbc-bacteriën

GFC NIEUWS- Hoewel COVID-19 het nieuws momenteel domineert, blijft tuberculose de dodelijkste infectieziekte ter wereld.
Op Wereldtuberculosedag, die jaarlijks op 24 maart valt, wordt de ziekte extra in de kijker gezet.
Maar liefst een kwart van de wereldbevolking is besmet met slapende tuberculosebacteriën. Jaarlijks ontwikkelen die bacteriën zich bij 10 miljoen mensen tot een actieve ziekte; waarvan 1,5 miljoen mensen uiteindelijk het leven lieten. Dat zijn 3 dodelijke slachtoffers per minuut.
Tbc is een bacteriële infectieziekte die voornamelijk de longen aantast, maar ook kan optreden in andere lichaamsdelen. De symptomen zijn langdurig hoesten (gedurende langer dan twee weken), koorts, pijn in de borst en vermoeidheid en kunnen uiteindelijk leiden tot een levenslang beschadigde longcapaciteit.
Zonder, of bij laattijdige behandeling, leidt de ziekte heel vaak tot de dood. Besmetting gebeurt door het inademen van de bacteriën die vrijkomen wanneer een besmet persoon ademt, hoest of niest.
Tbc komt voornamelijk voor in Azië en in Sub-Sahara-Afrika.
Wie besmet raakt met tuberculose is niet verloren, want 85% van de getroffen mensen geneest met behandeling. Die is wel niet gering: een mix van verschillende geneesmiddelen moet 6 maanden lang ingenomen worden.
De weg naar genezing ligt dikwijls bezaaid met obstakels, zeker in ontwikkelingslanden. De toegang tot medische hulp en tot een correcte en doeltreffende behandeling is vaak beperkt.

Overige berichten