fbpx

Kwaliteitsverbetering beroepsonderwijs

GFC NIEUWS- Recentelijk vond in de University Guesthouse een presentatie plaats van het vernieuwd opleidingsprofiel van de Leraren Opleiding Beroepsonderwijs (Lobo).

Het nieuw curriculum zal vanaf het komend collegejaar gelden voor de opleidingen Bouwkunde, Mode Creatie & Commercie, en Onderwijskunde.

Het docententeam van Lobo heeft de afgelopen 2 jaren samen met het VVOB gewerkt aan de totstandkoming van het opleidingsprofiel en het uitwerken van de geselecteerde modules voor de beroepscompetenties.

Dit vond plaats binnen het kader van het samenwerkingsverband tussen de Vlaamse Vereniging voor Ontwikkelingssamenwerking en Technische Bijstand (VVOB) en het ministerie van Onderwijs Wetenschap en Cultuur.

Er is uitgegaan van de drie grote pijlers: onderwijskunde, vakdidactiek en kwaliteitszorg bij het beroepsonderwijs.

Elk resultaatgebied is zo geformuleerd dat Lobo competente leraren gaat afleveren aan het LBO onderwijs. Leraren die LBO-leerlingen gaan opleiden om zelfstandig te gaan deelnemen aan de arbeidsmarkt.

BEKIJK OOK
Internetstremming door dringende werkzaamheden internationale glasvezelkabels

Lobo-directeur Manuella Veldkamp heeft de aanwezigen een uiteenzetting gegeven over het traject.

Het team heeft Caricom-standaarden bestudeerd en gekeken naar hoe men zaken in Europa aanpakt, tegen de achtergrond van de Lobo visie en competentieprofiel van de leraar.

Minister Lilian Ferrier nam het competentiegericht opleidingsprofiel in ontvangst en zei blij te zijn met de vernieuwing die bij Lobo zal worden doorgevoerd.

Het geheel sluit goed aan bij het huidig beleid van het ministerie. Er is een traject van vernieuwing ingezet door het ministerie van Onderwijs.
Vernieuwing van de wetgeving, de onderwijsstructuur, en de onderwijscurricula.