Kwaliteit Martin Luther King Highway verhoogd met polymeer asfalt

GFC NIEUWS- De kwaliteit en levensduur van de Martin Luther King Highway zijn verhoogd door de toepassing van polymer asfalt.
De eerste fase van de rehabilitatie van de weg nadert haar voltooiing. In deze eerste fase heeft het gedeelte tussen de Afobaka- en de Tout Lui Fautkanaalmiddenweg een volledige herinrichting ondergaan.
Rino Tjong A Hung, projectleider van het directievoerend consortium Sintec/Sunecon, zegt dat met de zogenaamde polymeer van speciaal asfalt gebruik is gemaakt. Dit is sterker dan het normale asfalt, ook omdat volgens Tjong A Hung, veel vrachtverkeer gebruik maakt van de highway.
Hij legt uit dat de weg een laagdikte van 13cm heeft en met een breedte van 8.2m iets breder is dan normaal. In het midden is er een dubbele rijbaanscheiding (asbelijning) aangebracht, wat nieuw is voor Suriname. De bedoeling hiervan is om de veiligheid te verhogen. Hierdoor kan spiegelcontact tussen voertuigen worden voorkomen of dat auto’s dicht tegen elkaar rijden.
Verder hebben autobestuurders meer ruimte om zich bij het inhalen eerst ervan te vergewissen of er geen tegenliggers zijn. De weg is verder voorzien van een fietspad met een breedte van 3.50m en toegankelijk in beide richtingen.
Tjong A Hung benadrukt dat met alle aanpassingen er voor extra veiligheid is gezorgd. Aan het fietspad wordt momenteel de laatste hand gelegd. Naast de asfaltering van de hoofdweg en de aanleg van het fietspad, worden ook zijwegen, businhammen en aansluitingen naar nabijgelegen panden afgewerkt.
Het is de bedoeling dat de eerste fase van dit rehabilitatie- en herasfalteringsproject in maart wordt opgeleverd. Het maakt deel uit van het Dalian IV project en wordt in drie fases uitgevoerd. De laatste fase is het gedeelte tussen de Tout Lui Fautkanaalmiddenweg en Latour. Dit gedeelte zal in een vervolgproject, Dalian V, ter hand worden genomen. Dalian V zal aansluitend op Dalian IV worden uitgevoerd.
Tjong A Hung geeft te kennen dat de werkzaamheden over het algemeen vlot zijn verlopen. Onder meer de regen heeft voor wat stagnatie gezorgd. De werkzaamheden gingen van start bij de Afobakaweg nabij het oude Suralcoplant.

Overige berichten