Kurban bezoekt door rookoverlast getroffen gebieden

Districtscommissaris Nisha kurban van Nickerie heeft vanwege de aanhoudende rookoverlast in het ressort Wageningen zich ter plaatse georiënteerd.

Bij de schooljeugd is nagegaan wat voor last die ondervindt van de rookontwikkeling. Een aantal van de scholieren kreeg een neus-en mondkap.

De burgermoeder heeft ook een onderhoud gehad met de plaatselijke brandweer en vervolgens het ziekenhuis van dat ressort bezocht.

Het ressort Wageningen kampt reeds enkele dagen met een aanhoudende rookontwikkeling, vanwege een bosbrand in het zwampgebied.