fbpx

Kunstexpositie Winston van der Bok

Vrijdag zal in Spice Quest een bijzondere kunstexpositie van Winston van der Bok plaatsvinden. De inhoud van de werken welke zullen worden tentoongesteld heeft alles te maken met Winston zijn culturele erfenis waaruit hij zijn inspiratie put.

Op geheel eigen wijze verbindt hij het heden met het verleden! Winston van der Bok (1947), werd geboren in Calbo, een inheems dorpje, aan de oever van de Cottica rivier in Suriname. Als baby werd hij uit zijn moeders hangmat meegegeven aan twee zorgzame pleegmoeders. Zijn ouders hoopten, door hem af te staan, hun kind een betere toekomst te geven.

Hij groeide op in de Verenigde Staten, Canada en Japan in een omgeving die totaal anders was dan die van zijn geboorteplek. Van zijn oorspronkelijke cultuur en taal had hij daardoor totaal geen besef. Dit veranderde drastisch toen hij op vijftienjarige leeftijd plotseling naar zijn geboortedorp terugkeerde en met zijn familie werd herenigd.

Het dagelijkse leven in de traditioneel inheemse gemeenschap waar hij uit voorkwam, was een aaneenschakeling van intense ervaringen. Zijn vader bracht hem de kennis en vaardigheden bij van de jacht en het overleven in de natuur. Zijn moeder omarmde hem met liefdevolle aandacht en hij leerde de inheemse manier van leven kennen.

Winston zelf zegt over deze episode: ”het voelde alsof mijn eigen identiteit in alles om me heen werd bevestigd. Er ging een wereld voor me open die ik diep van binnen herkende: de gewoontes en gebruiken, rituelen, de verhalen, liederen, dans, tekeningen en symbolen. De culturele erfenis van mijn voorouders, van generatie op generatie doorgegeven aan het nageslacht, lijkt verweven in mijn DNA”.

In Paramaribo studeerde de Winston aan Academie voor Beeldende Kunsten(SABK). Geruime tijd was hij werkzaam op het gebied van visuele communicatie, vormgeving en productmarketing, waar hij een succesvolle carrière opbouwde. Daarnaast gaf hij les op de AHKCO als docent grafische vormgeving.

In zijn persoonlijk leven ging hij door hoogte- en dieptepunten. De geboorte en zorg voor zijn twee zonen behoorde tot de hoogtepunten. Tussen de bedrijven door bleef hij zich verdiepen in zijn inheemse culturele achtergrond.

Hij vergrootte zijn kennis van de inheemse cultuur door documentatie te verzamelen uit boeken, wetenschappelijke onderzoek, foto’s en video’s. Hij zag hierdoor ook hoe overal ter wereld de traditionele cultuur van de inheemse volkeren weggedrukt werd, afbrokkelde en verloren ging.

OOK INTERESSANT
Regering komt met toelage voor gespecialiseerd zorgpersoneel om vertrek naar het buitenland tegen te gaan

In 1992 kreeg hij de opdracht om in het kader van 500 jaar “ontdekking” van Amerika, visueel materiaal te ontwerpen. Dit was de ‘ trigger’, die hem er toe bracht om gehoor te geven aan een innerlijke roeping om zijn culturele erfenis en de zoektocht naar de verdwijnende cultuur, visueel artistiek vorm te geven. Zo ontstond in dat jaar zijn eerste expositie waarin hij de hoop op een betere toekomst voor de inheemsen wilde uitdragen.

In de traditionele inheemse cultuur staat respect voor de natuur en het welzijn van mens en dier centraal. Biodiversiteit en het verstandig omgaan met de natuurlijke hulpbronnen moet voor het voortbestaan van de mens zorgen. Daarom, vertellen de cultuuruitingen van de inheemsen altijd over de natuur en de wezens die hieruit voortkomen.

Deze culturele erfenis is terug te vinden in traditioneel vlechtwerk, gebruiksvoorwerpen, objecten, verhalen, tradities rituelen, symbolen en tekeningen, in de vorm van dieren en mythische wezens. Dit is de bron waar Winston zijn inspiratie uit put.

In zijn kunstwerken streeft hij er hij niet alleen naar om de traditioneel inheemse cultuur weer te geven maar ook te transformeren door gebruik te maken van moderne grafische technieken. Dit resulteert in een geheel eigen stijl die zowel authentiek als hedendaags is. Dit is ook te herkennen in het ontwerp dat hij maakte voor een inheems monument dat helaas tot nu toe in Paramaribo ontbreekt. Het monument met een traditioneel inheemse vorm zou een ontmoetingsplaats zijn, waar iedereen kan samenkomen.

Om de inheemse jeugd de gelegenheid geven om de achtergronden van haar culturele erfenis te leren kennen en ontwikkelen is Winston zijn innigste wens om een kennis- en informatiecentrum te helpen opzetten, waar de culturele erfenis van de inheemsen bewaard en ontwikkeld kan worden. Hij zelf zal tot het eind van zijn dagen doorgaan met onderzoek naar zijn culturele erfenis en deze visueel weergeven met behulp van moderne technieken.(GFC)