Kunstenares Roosje Verschoor presenteert werk in Moengo

Op 1 juni presenteert kunstenares Roosje Verschoor haar werk in Moengo.

Roosje was vanaf 1 maart 2019 de nieuwe artist-in-residence bij de Tembe Art Studio in Moengo. Haar residency wordt ondersteund vanuit het Mondriaan Fonds door Stichting Kibii.

Stichting Kibii organiseert sinds 2010 een artist-in-residence voor lokale en internationale kunstenaars op Moengo, een plek waar zij gedurende drie maanden kunnen wonen en werken met lokale gemeenschap. Dit programma is onderdeel van een groter proces dat geïnitieerd is door Marcel Pinas met als doel om kunst en cultuur in te zetten in Marowijne om zelfvertrouwen en bewustzijn te vergroten en daarmee mogelijkheden te creëren voor de gemeenschap voor wederopbouw.

De kunstenares heeft de afgelopen drie maanden onderzoek gedaan naar gezamenlijke en individuele identiteit in Moengo in het bijzonder en het district Marowijne in het algemeen.

Ze heeft teken-, schilder- en collageworkshops gegeven aan de kinderen in Moengo en omgeving, in samenwerking met andere kunstenaars, waarbij de kinderen uitgedaagd werden om na te denken over hoe zij zichzelf en elkaar zien.

Met de jongeren in Marowijne is Roosje aan de slag gegaan met fotografie, hetgeen een vervolg is van de workshoppen die zij bij haar vorige project ‘Double Heritage’ eind vorig jaar heeft gegeven.

Dat project resulteerde begin dit jaar in een expositie in het Contemporary Art Museum Moengo en een presentatie bij Readytex Art Gallery over erfgoed en identiteit.

De nadruk bij de workshops tijdens de residency lag op journalistieke fotografie, waarbij de jongeren technische en inhoudelijke tools aangereikt kregen om een onderwerp uit te lichten dat hen aanspreekt. Hierbij speelde de vraag ‘ hoe breng ik het beste mijn eigen omgeving in beeld?” een belangrijke rol.

Daarnaast heeft Roosje fotografisch werk gemaakt over de verlaten sociale plekken waar de vroegere stafleden van Suralco hun vrije tijd doorbrachten, zoals het zwembad, de tennisbaan, het Beatrixtheater, en de sociëteitsclub Casa Blanca.

Roosje stelde hierbij de vraag wat nu de waarde is van deze plekken en hoe de gemeenschap van Moengo zich ertoe verhoudt. Dit onderzoek is een voortzetting van een eerder onderzoek dat de kunstenares deed naar de oude golfbaan.

Roosje: “De locaties op de foto’s werden door Suralco onderhouden en zijn nu niet meer in gebruik. Dat is natuurlijk zonde, maar het is ook een onderdeel van het verdwijnen van de segregatie in de openbare ruimtes van Moengo. Deze plekken hebben een dubbele betekenis: ze vervulden hun functie als plaats om te ontspannen en te recreëren, maar benadrukten tegelijkertijd de scheiding die er tussen de verschillende groepen bestond. Zo konden stafleden zowel naar hun eigen zwembaden als naar dat van de maand- en weekloners, terwijl deze laatste groep alleen hun eigen zwembad mocht bezoeken. In het Beatrixtheater zorgde de ordening van de zitplaatsen voor zo’n zelfde afscheiding. Een belangrijke vraag bij mijn onderzoek is: in hoeverre word je bepaald door de ruimte waarin je je bevindt? Ik ben op deze vraag ingegaan door middel van geënsceneerde fotografie. Geënsceneerde fotografie kan de geschiedenis zichtbaar maken op een andere manier. Door een andere werkelijkheid te tonen, of verschillende aspecten van de geschiedenis samen te brengen in één beeld. Hoe kijken de Moengonezen tegen het verleden aan en de doorwerkingen daarvan in het heden? Wat hun ideaal is en in hoeverre ze het idee hebben beïnvloed te worden door het verleden van Moengo. Is dit een beperking of juist een verrijking? In hoeverre worden zij nog steeds bewust of onbewust bepaald door de ruimte waar ze zich in bevinden? Op deze wijze wil ik een fotoserie laten ontstaan die het resultaat is van input uit mijn onderzoek en de gesprekken met inwoners van Moengo. De foto’s plaats ik in groot formaat aan de ingang van Moengo.”

Om onderzoek te doen naar identiteit heeft Roosje met vijf jongeren aan performances gewerkt waarbij de jongeren een verhaal uitbeelden over een gebeurtenis die hun identiteit het meest bepaald heeft. Dat gebeurt in de vorm van gedichten, monologen, zang en dans. Deze optredens zullen onderdeel zijn van haar presentatie op 1 juni.

Overige berichten