Kunnen wij straks nog voedsel kopen in Suriname?

bruine bonen levensmiddelen voeding eten

OPINIE – Suriname staat voor een ernstige uitdaging wat betreft de toegang tot betaalbaar voedsel.

De economische situatie in het land is de afgelopen jaren verslechterd, met een scherpe stijging van de prijzen van basislevensmiddelen. Sinds het aantreden van de huidige regering onder president Santokhi zijn deze prijzen dramatisch gestegen, waardoor veel Surinamers zich afvragen of ze straks nog wel kunnen eten.

De kosten van levensmiddelen zijn de afgelopen jaren met een factor 500 tot 1000 gestegen, en dit heeft een verwoestende impact op de koopkracht van de gemiddelde Surinamer.

Het is niet ongebruikelijk geworden om een groot deel van het maandinkomen te besteden aan basisvoedingsmiddelen, waardoor andere essentiële uitgaven in het gedrang komen.

Om de voedselvoorziening in Suriname te redden, is dringend actie nodig. Het is van vitaal belang dat de regering maatregelen neemt om de inflatie te beheersen, de landbouwsector te ondersteunen en sociale programma’s op te zetten om de meest kwetsbaren te helpen.

OOK INTERESSANT
Surinaams begrotingstekort teruggebracht tot 4,3%

Het is een zorgwekkende tijd voor Suriname, waarin de vraag of men straks nog betaalbaar voedsel kan kopen, steeds prangender wordt.

Ben M.D.

DISCLAIMER: Publicatie van opiniestukken houdt niet in dat GFC het eens is met de inhoud