fbpx

Kuldipsingh breekt lans voor binnenlands toerisme

GFC NIEUWS- Minister Rishma Kuldipsingh van Arbeid, Werkgelegenheid & Jeugdzaken (AW &J) en haar collega-minister Albert Jubitana van Transport, Communicatie en Toerisme (TCT) hebben samen een kennismakingsbezoek gebracht aan de stichting Suriname Hospitality and Tourism Training Centre (SHTTC).

Deze overheidsstichting staat in de samenleving bekend als de toerismeschool en valt onder beide ministeries. Los van de kennismaking is bij deze gelegenheid van gedachten gewisseld over hoe het trainingscentrum kan worden versterkt opdat op een adequate manier ingespeeld kan worden op de ontwikkelingen en uitdagingen op de arbeidsmarkt in de sector toerisme and hospitality. Dit bezoek heeft plaatsgevonden op 15 december.

Minister Kuldipsingh brak een lans voor het binnenlandse toerisme, nu reizigers wegblijven vanwege de covid-19 pandemie. Met de focus hierop ziet ze een taak weggelegd voor SHTTC om middels nieuwe en gerichte trainingen hierop in te spelen.

Minister Jubitana ziet graag dat er meer gedaan wordt aan hospitality waardoor werkers in de sector meer klantvriendelijkheid aan de dag kunnen leggen. Beide bewindslieden hebben hun tevredenheid uitgesproken over de activiteiten van de stichting en hebben de leiding van de school bemoedigd om voort te gaan met het goede werk.

De ministers hebben toegezegd om SHTTC volledig te zullen bijstaan en te faciliteren. Ze hebben aangekondigd dat het huidig bestuur dat langer dan 3 jaar demissionair is spoedig zal worden vervangen. Ook krijgt de stichting een nieuwe directeur aangezien de huidige directeur een nieuwe uitdaging is aangegaan. De nieuwe leiding zal volgens de bewindslieden de stichting naar hogere hoogtes moeten brengen door toepassing van onder andere innovaties. De bewindslieden hebben hun tevredenheid uitgesproken over de performance van zowel de directie als het bestuur.

BEKIJK OOK
Oud-Sozavo-minister Christine Polak overleden

Imro Smith, voorzitter van het bestuur van SHTTC, heeft benadrukt dat de SHTTC een rol te spelen heeft bij het verhogen van de employability van werkenden binnen de sector. De sector heeft volgens hem de potentie om voldoende werkgelegenheid te verschaffen aan jongeren en werkzoekenden. Met de nodige ondersteuning van de overheid kan de stichting volgens hem in de naaste toekomst volledig zelfvoorzienend opereren.

Door de abrupte stopzetting van de subsidie 5 jaar geleden door de overheid, heeft de stichting al een aanzet hiertoe gegeven om de eigen boontjes te doppen. Middels zelfwerkzaamheid en met kunst- en vliegwerk is het volgens hem gelukt de school open te houden. De liquiditeitsproblemen van de stichting als gevolg van de economische crisis en daarenboven de covid-19 situatie, zijn van dien aard dat nu hulp vanuit de overheid dringend gewenst is, zegt Smith.

Ook waarnemend directeur Rabin Boeddha heeft middels een presentatie de knelpunten en toekomstmuziek gedeeld met de ministers. De SHTTC levert op jaarbasis min of meer 200 tot 300 trainees af aan de sector. Dit gemiddeld aantal wenst de stichting te verruimen door meer trainingen te ontwikkelen in partnerschap met organisaties en instanties in zowel binnen- als buitenland alsmede met ondersteuning van beide ministers.