Kuldipsingh bespreekt uitwisseling arbeidskrachten met Indonesische ambassadeur

GFC NIEUWSREDACTIE- Tijdens een gesprek tussen de minister van Arbeid, Werkgelegenheid & Jeugdzaken (AW&J), Rishma Kuldipsingh, en de ambassadeur van Indonesië in Suriname, Julang Pujianto, werd onder meer egsproken over de uitwisseling van arbeidskrachten tussen beide landen.

Tijdens een onderhoud is een uitwisseling van gedachten plaatsgevonden over de arbeidsmarkt.

Ook zijn er mogelijkheden besproken om de relatie tussen Suriname en Indonesië te versterken.

De ambassadeur was zeer ingenomen met de ontvangst en het verloop van het onderhoud.

Hij gaf aan dat er samen nagegaan moet worden op welke gebieden de relatie uitgediept kan worden.

In dit kader heeft hij voorgehouden dat de mogelijkheid bestaat voor een uitwisseling van arbeidskrachten in beide landen.

Ook heeft hij de uitdagingen van de arbeidskrachten van Indonesië in Suriname gedeeld met de bewindsvrouw.

Minister Kuldipsingh stelt de behoefte aan het uitdiepen van de relatie op prijs en zullen mogelijkheden bekeken worden om daar invulling aan te geven.

Overige berichten