Kromosoeto: geen sprake van malversaties bij SPSB

Volgens recente berichten zouden er vermoedelijk financiële malversaties zijn bij de Surinaamse Post Spaar Bank (SPSB).

Ginmardo Kromosoeto, directeur van de SPSB, spreekt de vermeende malversaties tegen en geeft in gesprek met het Nationaal Informatie Instituut zijn zijde van het verhaal.

Volgens Kromosoeto berusten de malversaties en aantijgingen niet op waarheid. Reeds geruime tijd geleden kwam de directie van de bankinstelling tot de constatering dat er een interne informatielek is.

Meteen na deze constatering werd met de operatie “Ik ga je pakken (IGJP)” gestart. Die operatie moest erin resulteren dat aan het licht moest komen wie de lek was.

Na een gedegen voorbereiding en uitvoering van de operatie is aan het licht gekomen door wie geheime informatie wordt doorgespeeld aan derden. Volgens de berichtgeving wilde de bankdirecteur zichzelf bevoorrechten.

Tegen degenen die zich schuldig hebben gemaakt aan het verspreiden van de confidentiële klantinformatie, zullen onherroepelijk stappen ondernomen worden. Het kan bij de directeur niet in dat medewerkers zich niet houden aan de geheimhoudingsplicht binnen de bankinstelling.

Bij de SPSB is de afspraak dat informatie die door cliënten toevertrouwd wordt aan de bank, strikt confidentieel behandeld wordt.

Naar zeggen van de bankdirecteur kan deze aantijging binnen de politieke sfeer gezocht worden en onder de noemer van een aanval op de regering geplaatst worden. Desalniettemin verzekert hij de cliënten van de bank dat er alles aan gedaan wordt dat persoonlijke klantinformatie geheim blijft.

Cliënten worden gerustgesteld dat zij het vertrouwen in de bank niet hoeven te verliezen.

Overige berichten