‘Kriyoro 1863-2018’ overgedragen aan EBGS

“Wanneer wij het verleden op een juiste wijze weten te waarderen en het een rechtmatige plaats geven in het heden, zullen het besef en het gevoel van onderlinge verbondenheid en gemeenschappelijke identiteit versterkt groeien”, een excerpt uit het boek ‘Kriyoro 1863-2018’. Donderdag werd in de Pastorie van de Grote Stadskerk het boekje aangeboden aan Praeses Desiré Peerwijk van de Evangelische Broeder Gemeente Suriname.

Kriyoro 1863 – 2018 is een boekje uitgegeven in verband met Keti-Koti 2018. De publicatie geeft volgens schrijver, Henk Doelwijt, een beeld van wat er leeft onder de kondreman. De pennevruchten opgenomen in dit boekje zijn geïnspireerd door Kriyoro van Nita Olf-Landvreugd.

Het boek is in kleine oplage geproduceerd door het Tori-Collectief en uitgegeven door de Stichting Pro humaniteit, met de bedoeling dat het alvast binnen de Evangelische Broeder Gemeente Suriname zijn weg zal vinden naar scholen, bibliotheken en EBG-archieven. In de publicatie wordt de inspiratie van Keti Koti (1juli 1863) op de Creoolse bevolkingsgroep geschetst en wordt het ontstaan van het nationalisme in Suriname vanaf de koloniale tijd beschreven.

De afschaffing van de slavernij was voor de geëmancipeerde een inspiratie om meer gebaseerd op het begrip vrijheid invulling aan dit nationalisme te geven. Gaandeweg de jaren bleek dat de drang naar eenheid dit Creools nationalisme begon te doordringen. Het Creools nationalisme werd zakelijker en minder etnisch gebonden en nimmer op culturele sentimenten gebaseerd. Het gezin van de Creoolse ondernemer Nita-Olf Landvreugd wordt in dit boekje als voorbeeld gesteld.(GFC)