Krioro Wiki gericht op versterking en behoud Afro-Surinaamse Cultuur

NAKS heeft het initiatief genomen om activiteiten die te maken hebben met de Afro-Surinaamse Cultuur met verenigde krachten “op te schalen”. Hierdoor wenst zij met diverse partners het bewustzijn en de bijdrage die het Afro-Surinaamse cultureel erfgoed kan leveren aan de ontwikkeling van mensen in de samenleving te vergroten.

Tevens wenst zij een fundamentele bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de toerisme sector in Suriname door een evenementen periode, met partners, te ontwikkelen die Suriname positief op de wereldkaart plaatsen. Toerisme en ontwikkeling van de culturele industrie gaan goed samen. Binnen het Nationaal Strategisch Toerismeplan van Suriname is dit ook een duidelijke richting die wordt aangegeven door de regering.

Er is een bewuste keus gemaakt om de periode rond de afschaffing van de slavernij als Krioro Wiki te beschouwen omdat het een belangrijke periode markeert van overwinning en vrijheid van de tot slaaf gemaakte Afrikanen in Diaspora in Suriname. Krioro Wiki zal een continue markering moeten worden van overlevingskracht, overwinning en vrijheid op diverse niveaus van het mens zijn.

De saamhorigheid wordt getoond door met diverse partners gezamenlijke en of individuele activiteiten te organiseren. Niets is daarom zo mooi om deze jaarlijkse evenementenperiode bij de herdenking van 155 jaar Keti Koti te introduceren.(GFC)