Lokale krant weigert artikel politieman te rectificeren, ernstig conflict met KPS

GFC NIEUWS- Er is sprake van een ernstig conflict tussen een lokaal dagblad en het Korps Politie Suriname (KPS). Op de voorpagina van de lokale krant van 8 april 2020 verscheen er een artikel onder de kop: “GENTLE VERTRAPT GEGEVEN BEVELEN OM”.

Daarbij is een foto van de inspecteur van politie eerste klasse Sergio Gentle afgebeeld. De inspecteur zou volgens de krant op bezoek zijn geweest bij de in verzekering gestelde politieman die in verband wordt gebracht met het in beslag nemen van 6 kg coke op de luchthaven.

Het KPS zegt dat het artikel onjuist is en de politieman onterecht is beschuldigd. Het KPS had na telefonische afstemming met de auteur van het artikel afgesproken dat er gerectificeerd zou worden. Maar dat is niet gebeurd.

Het KPS schrijft in reactie het volgende.

Door die positieve opstelling van de auteur van het artikle werd vanuit de politie besloten om alvast via haar website, publiekelijk aan te geven dat het hoofd van de afdeling Public Relations KPS een goed telefonisch gesprek met haar had en dat zij beloofd had een rectificatie te plegen.

Wat schept onze verbazing, als de auteur enkele uren daarna belt met de afdeling om aan te geven dat de leiding van de krant besloten heeft om geen rectificatie te plegen omdat het blad over onderliggende stukken beschikt waaruit het tegendeel blijkt. De politie wil graag die onderliggende stukken zien waaruit blijk dat inspecteur Gentle op bezoek is geweest bij de in verzekering gestelde politieman.

Verder plaats de krant het artikel in kwestie online de dato 8 april 2020. Daarbij wordt in de laatste zin van het “online” artikel het volgende aangegeven: “In tegenstelling tot wat het KPS beweert, heeft de verslaggeefster van dit artikel nooit beloofd dat zij een rectificatie zal plegen van dit artikel”.

Dit is weer een grove leugen. Het schijnt dat de verslaggeefster en de leiding van haar krant niet instaat zijn de volwassenheid op te brengen om toe te geven dat zij een fout hebben gemaakt, maar in stede daarvan op de proppen komen met halve waarheden en hele leugens.

Waarschijnlijk is de verslaggeefster  zo naïef dat zij niet begrijpt dat door dit deels leugenachtige artikel, zij het imago van inspecteur Gentle zowel binnen de politieorganisatie als in zijn privé schade kan toebrengen.

Verder wil de politieorganisatie aan een ieder duidelijk maken, dat het overplaatsen of muteren van politieambtenaren binnen de dienst een interne aangelegenheid is.

Zoals het KPS niet kan bepalen wie binnen een andere organisatie of commercieel bedrijf overgeplaatst of gemuteerd wordt, verwacht zij dat personen die daartoe niet bevoegd zijn, zich het recht niet gaan aanmeten om te willen weten waarom een politieambtenaar een andere werkplek aangewezen heeft gekregen door een leidinggevende die daartoe bevoegd is.

Namens inspecteur Gentle vraagt de leiding van het KPS nogmaals aan de auteur en/of de leiding van de krant om een rectificatie te plaatsen op de voorpagina in de krant waarbij duidelijk moet worden aangegeven dat inspecteur Gentle geen bezoek heeft gebracht aan de agent van politie die in een cellenhuis vastzit in verband met het onderzoek waarbij 6 kilogram cocaïne op de J.A. Pengel internationale luchthaven is onderschept.

De politieorganisatie is voorstander van een goede werkrelatie met de media in Suriname maar zal haar stem laten horen wanneer over de organisatie, een afdeling of een lid van de organisatie leugens wordt verkondigd, aldus het KPS.

Overige berichten