KPS wil constructieve samenwerking met JusPol-minister

De minister van Justitie en Politie (JusPol), Stuart Getrouw, heeft vandaag een kennismakingsbezoek gebracht aan het Korps Politie Suriname (KPS). De minister is op het hoofdbureau van politie aan de Duisburglaan ontvangen door de plaatsvervangend korpschef, de commissaris van politie, Darnie Stolk, het management team, afdelingshoofden en medewerkers.

De Surinaamse Politie Bond (SPB) en vertegenwoordigers van de Bond Burger Personeel bij het KPS waren ook aanwezig om de minister te verwelkomen. De voorzitter van de SPB heeft de minister de volle ondersteuning toegezegd en kijkt op korte termijn uit naar de uitnodiging van de minister voor het bespreken van zaken die oplossing behoeven.

De plaatsvervangend korpschef, Darnie Stolk, is ervan overtuigd dat de politieorganisatie een productieve samenwerking op basis van wederzijds respect tegemoet ziet met de nieuw bakken bewindsman. De commissaris gaf verder mee dat de politie haar werk doet met de middelen die zij ter beschikking heeft en door het toepassen van strategieën van crisismanagement.

‘Geheimhoudingsplicht, juiste attitude, goede communicatieve vaardigheden, creativiteit, respect naar het bevoegd gezag zullen wederom hun intrede doen binnen alle afdelingen van het ministerie van Justitie en Politie’, hield minister Getrouw de aanwezige politieambtenaren voor.

Corruptie, aannemen van smeergelden en het doorspelen van confidentiële informatie aan derden zullen volgens de minister met wortel en tak worden uitgeroeid. Hij ziet een productieve samenwerking met de politie tegemoet.(GFC)

Naar meer berichten...

Naar meer berichten...