KPS-leiding heeft aandacht voor zuivering politiekorps

De leiding van het Korps Politie Suriname (KPS) besteedt de nodige aandacht aan het zuiveren van de politieorganisatie van actoren die daarin niet thuis horen.

Die aandacht komt vanuit het besef dat de Surinaamse samenleving te allen tijde het vertrouwen en achting voor het Korps Politie Suriname moet hebben. Deze reactie van de Korpsleiding volgt na een klacht van een beller tijdens een inbelprogramma dat een politieambtenaar zich tegenover haar schuldig had gemaakt aan deviant gedrag.

0p woensdag 1 mei is op een nieuwswebsite een column verschenen waarin verwezen wordt naar een radioprogramma van zaterdag 27 april. In dat column geeft de columnist onder andere aan dat een vrouw had aangegeven dat zij door een politieambtenaar betrapt was op het gebruiken van haar mobiele telefoon terwijl zij als chauffeuse deelnam aan het verkeer.

De politieambtenaar zou vervolgens aan haar hebben gezegd dat hij haar niet zal bekeuren, maar dat hij als tegenprestatie wel een bier van haar wil. Zij gaf de politieman SRD 20,- waarna hij weer in de politiewagen stapte en wegreed. De agent was met nog enkele collega’s in het voertuig.

Hieronder de reactie van de korpsleiding:

“De korpsleiding ontkent niet dat onder politieambtenaren deviant gedrag voorkomt. Daartegenover staat dat de korpsleiding tegen elke vorm van deviant gedrag onder het politie personeel optreedt en wel zonder aanzien des persoon.

Afhankelijk van de aard van dat laakbaar gedrag vind er een disciplinaire- of strafrechtelijke afhandeling plaats tegen die ambtenaar of ambtenaren.

De korpsleiding besteedt de nodige aandacht aan het zuiveren van de politie organisatie van actoren die daarin niet thuis horen. Die aandacht komt vanuit het besef dat de Surinaamse samenleving te allen tijde het vertrouwen en achting voor het Korps Politie Suriname moet hebben.

De Korpsleiding vraagt de Surinaamse samenleving om alle politieambtenaren niet onder één kam te scheren. Dit omdat de leiding de overtuiging draagt dat het leeuwendeel van de politieambtenaren het werk doet zoals het hoort”.

Overige berichten