fbpx

KPS huldigt jubilarissen voor 35 en 40 dienstjaren

GFC NIEUWSREDACTIE- De jubilarissen die zich jaren hebben ingezet voor het werk en nog steeds hun krachten geven aan het Korps Politie Suriname (KPS) zijn gehuldigd.

Deze groep werd in de bloemen gezet op 26 maart in de Politie Academie. Het gaat in deze om Politie functionarissen en het Niet – Executief personeel (Burgerpersoneel) die 35 en 40 jaren een wezenlijke bijdrage hebben geleverd aan het realiseren van het uitgestippeld beleid bij het KPS.

Er zijn 61 jubilarissen, waarvan vier jubilarissen met 40 dienstjaren en 1 al gepensioneerd. De voorzitter van de Surinaamse Politie bond (SPB)/ interim voorzitter Burgerpersoneel, hoofd inspecteur Raoul Hellings, heeft gesproken over de ontevredenheid van het personeel, de bejegening en de behandeling die zij in de afgelopen periode hebben gehad. Dat stukje waardering zoals de bevorderingen, ook andere zaken betreffende de rechtspositie.

De SPB / interim burgerpersoneel voorzitter heeft een beroep gedaan op de korpschef, Roberto Prade, dat deze huldiging van de jubilarissen een aanzet moet zijn tot structurele waardering van het personeel.

Tot slot maakte de bondsvoorzitter van de gelegenheid gebruik de minister van Justitie en Politie, Kenneth Amoksi te vragen, de bond van het burgerpersoneel uit te nodigen voor het verwezenlijken van hetgeen waarop zij recht op hebben.

Niet alleen de bondsvoorzitter, maar ook de minister en de korpschef hebben aangegeven dat de politiefunctionarissen als het burgerpersoneel belangrijk zijn in de organisatie. De korpschef beaamde ook het verschil tussen het burgerpersoneel en de politieambtenaren, dus het executief en niet executief personeel. Hij feliciteerde de politiemannen voor de lange dienstjaren en bedankt de groep dat dankzij hun hij vandaag de dag daar kon staan.

BEKIJK OOK
Social Army doneert SRD 10.000 aan moeder overleden Jamaro Ford

“Als u, uw plicht had versaagd stond ik niet hier”. Zowel korpschef Prade als minister Amoksi zijn ingegaan op de belangrijke rol die het Burgerpersoneel binnen de politieorganisatie vervult. De Korpschef vindt dat er nu serieus gekeken wordt naar de waardering van deze groep. Ook kijkt hij uit naar de uitnodiging van de minister om de laatste jaren die deze jubilarissen nog hebben om het zo goed mogelijk voor ze te maken.

“Het personeelsbeleid bij het Ministerie van Justitie en Politie richt zich niet alleen op de prestatie van medewerkers, maar ook op het belonen en waarderen van medewerkers. U verdient bijzondere erkenning voor de geleverde bijdrage”, sprak minister Amoksi de jubilarissen toe.

Hij voelde zich daarom vereerd om ze op een speciale manier te bedanken voor hun inzet. Een minder prettige ontwikkeling voor de minister is om te vernemen dat er mensen ongeveer 14 jaar niet zijn bevordert. De bewindsman heeft aangegeven dat hij uitkijkt naar de voordrachten vanuit het korps, zodat zij dat alles kunnen formaliseren.

De Justitieminister richtte zich tot de gepensioneerden: “De werkcyclus in het leven kan vergeleken worden met een leerschool, levenswijsheid en levenservaring, omdat je met mensen met verschillende karaktereigenschappen moet samenwerken om het gemeenschappelijke doel van het korps succesvol te realiseren. U bent een toegevoegde waarde, omdat het korps zonder u niet de bereikte resultaten zou hebben behaald. Nu mag u genieten van uw welverdiende pensioen.”

Hierna mochten de jubilarissen een bloemstuk en enveloppe inhoudende een bepaald geldbedrag in ontvangst nemen.