KPS blijft beschikbaar voor publiek

GFC NIEUWS- Het Korps Politie (KPS) Suriname blijft 24 uur beschikbaar voor het publiek.
De dienstdoende politieambtenaren zijn over het hele land bezig hun bijdrage te leveren in het kader van verspreiding van het COVID-19 virus en dringt erop aan dat de gemeenschap instructies welke gegeven worden door de politieambtenaren, strikt opvolgt.
De surveillances vinden met een verhoogde toename plaats en de politie zal als zij opmerkt dat er handelingen gepleegd worden die indruisen tegen de veiligheidsvoorschriften zoals door de overheid uitgevaardigd, optreden.
Door het KPS is er ook een emailadres die als klankbord kan dienen voor de gemeenschap: [email protected]
Aan de gemeenschap wordt dringend gevraagd rekening te houden met deze instructies.

Overige berichten