fbpx

KPS 9 commissarissen van politie rijker

GFC NIEUWS- Bij het Korps Politie Suriname zijn 9 hoofdinspecteurs van politie in de 1 na hoogste rang, commissaris van politie bevorderd.

De groep telt 7 mannen en 2 vrouwen, Retitia Forster en Migelda Kolf, die het beleid van de politieorganisatie verdere vorm zullen helpen geven.

De bevordering heeft op maandag 11 november op het hoofdbureau van de politie aan de Duisburglaan plaatsgevonden.

Volgens de voorzitter van de Surinaamse Politiebond (SPB), Raoul Hellings, is de bevordering voor de nieuwbakken commissarissen een mijlpaal. Voorafgaand aan de bevordering is er een heleboel gezegd en een heleboel gebeurd. U bent met z’n allen tientallen jaren verbonden aan de organisatie. U heeft met z’n allen tientallen jaren terug gesolliciteerd bij de politie. U bent aan de basis gestart en heeft u langzaam opgewerkt tot de topmanagers van het korps Politie Suriname’, haalde Hellings aan.

De bondsvoorzitter zei verder dat de bevordering geen cadeau is aan deze groep hoofdofficieren.

“Voor elke bevordering die u heeft gehad, heeft u noeste arbeid verricht”, voegde hij verder aan toe. Hellings gaf de nieuwe commissarissen mee dat zij in hun carrière vele veranderingen hebben meegemaakt. Soms werden zij er zijdelings bij betrokken, maar naarmate zij hoger op komen in de organisatie moeten zij rekening houden met het adagium: ‘hoge bomen vangen veel wind’.

Hij drukte ze op het hart dat zij zich als politiefunctionaris bij het in diensttrede hebben gecommitteerd aan de organisatie en dat zij als wethouders trouw dienen te zijn aan de wetten van het land, alsook het wettig gezag. Hij vroeg hen tot slot om de opgedane kennis, kunde en ervaring te delen met de jongeren binnen de organisatie.

Korpschef Roberto Prade die ook het woord voerde zei dat het een heuglijk feit is, als het komt op bevorderingen. Hij gaf aan dat de collega’s heel lang hebben gehunkerd naar dit moment.

BEKIJK OOK
Overdenking VHP bij 47 jaar staatskundige onafhankelijkheid

Volgens de politiechef heeft het niet aan onwil gelegen, maar dat men de hele groep wilde meenemen. Er waren hier en daar wat angels. Bij zijn installatie tot korpschef had hij aangegeven dat er bepaalde beslissingen zouden worden genomen die misschien niet in goede aarde zouden vallen bij sommige medewerkers.

“Wanneer wij ervan overtuigd zijn dat die veranderingen in het belang van de politieorganisatie en de samenleving zijn, dan is er niets anders dan die nodige medewerking te verlenen’, meent de korpschef.

Minister Stuart Getrouw van Justitie en Politie zei dat het een onmogelijke zaak is om de ingeslagen weg met het Korps Politie Suriname terug te draaien. De groep die bevorderd is heeft de competentie, meent de bewindsman.

“Ik weet waar de sterke persoonlijke eigenschappen zijn en de minder sterke kanten. Het besluit tot deze bevordering is volgens de Justitieminister een wel overwogen besluit. Door de aanstelling van deze 9 commissarissen van politie komt de daadwerkelijke ondersteuning om het gemeenschappelijk doel te bereiken en dat is de samenleving dienen”, aldus minister Getrouw.

Als unicum binnen KPS mag worden gezien dat twee van de nieuwe commissarissen van politie, broers van elkaar zijn.

Het gaat in deze om Stanley Changoer die onder andere jarenlang de scepter heeft gezwaaid bij de Motor Surveillance Dienst (MSD) en Orlando Changoer die nu belast wordt met Beleid en bedrijfsvoering van het KPS.