Kortgeding tegen staat Suriname, Staatsolie en Nimos

Op 18 april dient het kortgeding van de boeren van de Gangarampandeyweg en Wayamboweg tegen de staat Suriname, Staatsolie en Nimos.

Ruim 16 jaren hebben de boeren gepoogd om met Staatsolie tot een oplossing te komen voor het verstoren van de ecologie c.q. de waterhuishouding van de Wayambozwamp als gevolg van de mijnactiviteiten van Staatsolie in de Wayambozwamp, zegt Kenneth Sukul van de boerenorganisatie.
Door de verstoring van de waterhuishouding c.q. de ecologie, is niet alleen de productie van rijst in het gebied van ruim 2500 ha terug gelopen naar 250 ha, maar is ook de visserij, met name de hengelsport teruggelopen naar bijna 0%.
De boeren lijden enorme schade. Velen zijn failliet geraakt en hebben het gebied verlaten, terwijl anderen hun bedrijven door de bank zijn geveild, zegt Sukul.

Staatsolie heeft de klachten van de boeren steeds genegeerd en de boeren op verschillende momenten denigrerend behandeld. Daarbij werden de boeren zelfs op officiële ontmoetingen gegarandeerd door Staatsolie, in het bijzijn van de vertegenwoordiger van de regering in het district, lijfelijk bedreigd.

Zowel op vergaderingen als in de media heeft Staatsolie niet er voor terug gedeinsd zich te verdedigen met halve en hele onwaarheden, haalt Sukul verder aan.

Hij meent dat noch de Staat Suriname noch het Nimos, als directe verantwoordelijken, het in die jaren noodzakelijk hebben geacht om in te grijpen of op het minst de klachten van de boeren door onafhankelijke deskundigen te laten beoordelen.

Staatsolie heeft gedurende 25 jaren steeds verklaard dat zij volgens Nimos richtlijnen werkt en dat niets mis kan gaan.

De boeren klagen al langer dan 16 jaren over het feit dat Staatsolie de waterhuishouding van de zwamp heeft verstoord en in die 16 jaren zijn er geen redenen geweest voor het Nimos om te controleren als Staatsolie inderdaad volgens haar richtlijnen heeft gewerkt en heeft zij ook geen rapporten van haar controle c.q. bevindingen op de werkzaamheden van Staatsolie, gepubliceerd.

De staat Suriname grijpt overal in waar er overstromingen plaatsvinden, behalve in de Gangarampandeyweg en Wayamboweg.

Aangezien de overheid, de enige eigenaar van Staatsolie, haar taak om haar volk te beschermen tegen wandaden van bedrijven, in dit geval haar eigen bedrijf, verzaakt hadden de boeren volgens Sukul geen andere keus dan haar probleem met de overheid, het Nimos en Staatsolie aan de rechter voor te leggen.