fbpx

Korpschef Chin roept op tot verdraagzaamheid, respect en waakzaamheid

Waarnemend korpschef Antonio Chin roept iedereen op tot verdraagzaamheid, onderlinge respect en waakzaamheid. Onlangs hebben zich gevallen voorgedaan, waarbij mensen van hun leven zijn beroofd. Dit is zeer betreurenswaardig en niet bevorderlijk voor de rechtsorde.

Voor de komende feestdagen wordt de totale gemeenschap gerust gesteld. De politie zal extra aandacht schenken aan alle gevallen voor het scheppen van een veilig klimaat binnen de samenleving, in het bijzonder het minimaliseren van diverse vormen van criminaliteit.

Het zorgen voor veilige woongemeenschappen, een veilig verkeer, een vlotte doorstroming en ook het verminderen van het aantal verkeersongevallen. Het is gebruikelijk dat rond deze periode van het jaar sociale, culturele, economische en handels activiteiten zullen toenemen. Maar ook het aantal toeristen die speciaal komen voor de feestdagen naar Suriname.

OOK INTERESSANT
Paus ondergaat controle

De korpschef Antonio Chin roept iedereen op tot verdraagzaamheid, onderlinge respect en waakzaamheid. Hij geeft aan dat de politie alert zal blijven, maar de hulp van de burger is ook van belang. Iedere melding kan zorgen voor een kordate aanpak.

Valt er iets vreemds op, meldt dat terstond aan de politie. De burger mag blijven rekenen op het Korps Politie Suriname. Zo rekent de politie ook op de gemeenschap. Met de bijdrage van de totale samenleving zullen wij 2017 op een veilige wijze afsluiten.(GFC)