Koopkrachtversterking voor alle AOV’ers en verhoging subsidie tarieven voor de instellingen

Geld portemenee

GFC NIEUWSREDACTIE- Op woensdag 26 juli heeft de Surinaamse regering in haar regeringsvergadering diverse besluiten goedgekeurd, waarbij ingaande 1 augustus de koopkrachtversterking van SRD 1800,- wordt gegeven aan alle seniorenburgers die Algemene Oudedagsvoorziening (AOV) genieten en de koopkrachtversterking nog niet hebben ontvangen.

Dit gebeurde nadat de minister van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SoZaVo) Uraiqit Ramsaran enkele voorstellen liet presenteren door deskundigen belast met het project koopkrachtversterking.

Verder zijn de subsidietarieven kind-en seniorenburger met of zonder beperking en exploitatie gerelateerd goedgekeurd.

De bewindsman benadrukt dat er vanuit de regering er geluisterd wordt naar het volk.
Vanuit de samenleving gaf een deel van de seniorenburgers aan dat zij de koopkrachtversterking van SRD 1800,- nog niet hebben ontvangen om diverse redenen.

OOK INTERESSANT
Surinaamse jongeren wachten tevergeefs op betere tijden

“Er is gekeken naar oplossingsmodellen hoe wij onze seniorenburgers welke hard hebben gewerkt voor land en volk tegemoet kunnen komen, ”aldus Ramsaran.

In dat kader is er besloten alle AOV’ers de koopkrachtversterking te geven, welke deze reeds eerder niet hadden ontvangen. Ook is er vanuit de President en Vice President eerder aandacht gevraagd voor de verschillende instellingen welke de afgelopen periode aangaven dat zij niet meer uitkomen met de subsidie tarieven.

OOK INTERESSANT
Jeugdigen in verzekering gesteld voor het verspreiden van pornografische beelden

Vanuit de minister van SoZaVo zijn de volgende oplossingen voorgesteld en goedgekeurd door de regering. Ten aanzien van het subsidietarief kind-senioren gerelateerd het bedrag wordt verhoogd van SRD 27, – en naar SRD 70, – per cliënt/ bewoner per dag en het subsidietarief exploitatiegerelateerd te verhogen van SRD 37, -naar SRD 85, – per personeelslid per dag.

Vanuit het ministerie van SoZaVo wordt er continu gewerkt aan verbetering en verlichtende maatregelen voor het volk. Benadrukt wordt dat de regering de kwetsbaren binnen de samenleving niet in de steek zal laten.