fbpx

Komend jaar integrale aanpak voor dak- en thuislozen

GFC NIEUWSREDACTIE- Het aantal dak- en thuislozen neemt toe in de binnenstad van Paramaribo.

Het gaat nu niet alleen om drugsverslaafden, maar ook om personen die door de sociale- en economische omstandigheden geen andere keus hebben.

Alvorens over te stappen op een integrale aanpak, zal er grondig onderzoek gedaan moeten worden naar de reden voor het hoog aantal zwervers, ondanks hulp, geeft Asad Mushtaq aan. Hij is hoofd van het Burger Informatie Centrum Paramaribo-Noordoost.

BEKIJK OOK MEER GFC NIEUWS: Jaloerse echtgenoot brengt zijn vrouw op pijnlijke wijze om het leven door zoutzuur op haar te gooien

Dak- en thuislozen die al jaren een zwerversbestaan hebben aan Waterkant, wensen dit niemand toe. Deze groep is nu grotendeels aan hun lot overgelaten door de autoriteiten, en zijn afhankelijk van individuen of stichtingen die hen 3 keer per dag voorzien van voeding en drank.

BEKIJK OOK
Gro Tide schenkt groentetuinen aan opvanginstellingen voor mensen met een beperking

Hun lichaam en kleding wassen de dak- en thuislozen in de rivier, terwijl ze overnachten op de banken langs de Waterkant. Door het toenemend aantal zwervers ondervinden ondernemers in de omgeving, last.

Er moet meer aandacht besteed worden aan het aantal zwervers. Ook de Stichting Bureau Dak- en Thuislozen in Latour, werkt aan een duurzame oplossing, in samenwerking met het ministerie van Volksgezondheid.