Koina Kondre en omgeving beschikken over elektriciteit

GFC NIEUWS- Koina Kondre en directe dorpen en nederzettingen in Brokopondo beschikken over elektriciteit.
Woensdag heeft namelijk de soft launch van het project elektrificatie Koina Kondre en omgeving plaatsgevonden. Over het belang van dit project zegt minister Sergio Akiemboto van Natuurlijke Hulpbronnen (NH) het volgende: “Het spreekt voor zichzelf”.
Districtscommissaris Kenya Pansa van Marowijne Zuid-West is door de bewindsman uitgenodigd aanwezig te zijn, omdat zij zich in haar periode als burgermoeder van Brokopondo sterk heeft gemaakt voor deze ontwikkeling.
Minister Akiemboto wees erop dat in de omgeving zich meerdere dorpen en/of nederzettingen bevinden die na jaren van ontberen van elektriciteit nu voorzien zijn van stroom. Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met de Energiebedrijven Suriname (EBS), waarbij de afdeling Dienst Elektrificatie Binnenland en NH hebben samengewerkt. Verder heeft een consultancybedrijf als derde partner voor de installatie zorggedragen.
“Het is heel belangrijk, omdat de mensen heel lang stroom hebben ontbeerd en we weten hoe belangrijk elektriciteit is voor de leef- en woongemeenschap,” aldus minister Akiemboto, die wees op de noodzaak van verlichting voor schoolgaande kinderen, zij die een onderneming hebben en andere activiteiten in de woongemeenschappen. “Dus ik denk dat dat toch wel voor zichzelf spreekt,” voegde de bewindsman eraan toe.
Het gaat om een aantal van zeven tot acht nederzettingen, maar met een totaal van 329 huishoudens. De NH-minister zegt dat in het gebied de meeste nederzettingen reeds over elektriciteit beschikken. De bedoeling is echter om uit te breiden. Hij wijst overigens erop dat er is gewerkt met een ietwat verouderde map, want intussen heeft er uitbreiding van de gemeenschappen plaatsgevonden.
De bewindsman roept de bewoners van de gebieden dan ook op geduld te betrachten. Het ligt in de bedoeling ook het plaatsen van straatlantaarnpalen in het project op te nemen. Echter is er vertraging opgetreden bij de bestelling, productie en levering van de palen voor de straatverlichting. Het ministerie zal nagaan hoe dit op te vangen met projecten die nog in spe zijn.
Dc Pansa heeft gedurende haar bestuursperiode in Brokopondo onder meer bij Grassalco gelobbyd om het project van de grond te krijgen. Daarnaast is de voormalige NH-minister Regillio Dodson ook betrokken geweest.
Het is nu juist minister Akiemboto die toen directeur van Grassalco was, bij wie dc Pansa voor ondersteuning aanklopte, dit vanwege de relatie tussen Grassalco en de gemeenschappen van Brokopondo.
In het kader van Corporate Social Responsibility werden de gemeenschappen ook betrokken bij de gesprekken. Het is ook zo geweest dat de gemeenschappen zelfs in opstand wilden komen, aangezien het project dat al in 2015 werd opgestart, een poos stil lag.
In 2019 werden de eerste palen voor elektrificatie in de grond gestopt. Ook nadat Pansa naar Marowijne vertrok, werd het project voortgezet. De burgermoeder spreekt van een investering in menselijk kapitaal. Zij noemt elektrificatie een van de belangrijkste dingen om ervoor te zorgen dat mensen gezond kunnen eten, studeren en produceren.
“Het is een opwellend gevoel. Ik ben blij dat de mensen dit tot stand zien komen na zoveel hard werken,” aldus dc dc Pansa die liet weten dat naast minister Akiemboto in het bijzonder president Desiré Bouterse erop heeft gestaan dat dit project van de grond moest komen. gebeuren. “Het is ontwikkeling voor gemeenschap van Brokopondo en van ons land,” benadrukt de burgermoeder.

Overige berichten