fbpx

Kofidjompo plein krijgt face lift

GFC NIEUWS- Eerstejaarsstudenten van het NATIN te Lelydorp hebben in het begin van dit schooljaar een vormingsweek.

Een onderdeel daarvan is een face lift geven aan het Kofidjompoplein. De algemeen coördinator van NATIN Leydorp, Gina Sewbaratmisser Persuad, geeft aan dat deze werkzaamheden vallen onder een werkdag welke een onderdeel vormt van een vormingsweek.

Het startsein van deze werkzaamheden werd gegeven door minister Vijay Chotkan van Openbare Werken Transport & Communicatie (OWT&C).

Met dit project is het duidelijk dat de studenten van de school teruggeven aan de gemeenschap waar ze wonen, dus deel van uitmaken. Het NATIN heeft de districtscommissaris (dc) van Wanica Zuid Oost benaderd, Audrey Hankers, om de speeltuin en de groene strook van het Kofidjompo plein een face lift te geven. Dit viel in goede aarde bij de dc, omdat deze plek het visitekaartje is van Lelydorp.

OOK INTERESSANT
Surinaamse ondernemers worden verder geruïneerd door zinloze demonstraties

De dc is ingenomen met het initiatief van dit schoonmaakproject. “Ik mag u aangeven dat t om de jongeren van hier gaat. In dit geval is het dan van belang het initiatief van de studenten te ondersteunen. Dit alles heeft meerwaarde voor het district en werkt zeer motiverend naar elkaar toe. De jongeren leren samen werken en dit is een goed onderdeel voor de vorming van de jongeren,” aldus dc Hankers.