fbpx

Koffiekamp Collectief erg bezorgd over verwijdering Makamboa gouddelvers

De afgelopen week hebben er ontwikkelingen met betrekking tot de ontruiming van kleinondernemers in het delfstoffen concessiegebied van IAMGOLD plaatsgevonden. Daarbij zijn ook kleinondernemers van Koffiekamp, die in de belangen organisatie Makamboa verenigd zijn, ontruimd.

Volgens het Koffiekamp Collectief is dit gebeurd zonder rekening mee te houden dat er van regeringszijde was beloofd dat deze groep kleinondernemers na de ontruiming van Roma Pit een ander gebied aan hen zou worden toegewezen.

“De regering heeft echter tot nog toe verzuimd in samenwerking of na overleg met IAMGOLD de toegezegde nieuwe locatie aan Makamboa toe te wijzen”.

Dit gedrag zijdens de regering en IAMGOLD wordt als zeer betreurenswaardig en onacceptabel ervaren door het Koffiekamp Collectief. Zij krijgt hierdoor de indruk dat er een spelletje gespeeld wordt met de belangen van de ongeveer 100 kleinondernemers afkomstig uit het dorp Koffiekamp. En dit baart het Koffiekamp Collectief zorgen.

“De schijnbare tafra meetings die door de vertegenwoordiger van de regering, in casu het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen georganiseerd worden, hebben tot nu toe geen aanvaardbare oplossing teweeg gebracht”.

Het Koffiekamp Collectief staat achter de rechtvaardige eis van Makamboa om een plek dichtbij het dorp aan te wijzen aan de Kleinondermers die van Koffiekamp afkomstig zijn. “Uiteraard zullen bij de realisatie van deze rechtvaardige eis, nadere afspraken gemaakt worden met betrekking tot het toezicht en de controle op het eventuele binnendringend van andere dan tot de Koffiekamp gemeenschap behorende kleine ondernemers. Dit toezicht c.q. controle mag zelf door de Staat in samenwerking met IAMGOLD op geregelde manier gepleegd worden”.

Het Koffiekamp Collectief vindt dat er nu eindelijk een aanvaardbare oplossing moet komen voor de kleinondernemers van Koffiekamp.(GFC)

Overige berichten