fbpx
“Koesteren prachtige bloementuin de plicht van elke rechtgeaarde Surinamer”

Dit zei de minister van Binnenlandse Zaken, Mohamed Noersalim, vanmorgen bij de viering van het Ied-ul Adha feest op het Onafhankelijkheidsplein.

Namens de regering van Suriname sprak de minister de aanwezigen toe.

Hieronder de toespraak de minister:

“Ons land is gezegend met een multi-etnische en multi-religieuze samenleving.

Het koesteren van deze prachtige bloementuin behoort tot de plicht van elke rechtgeaarde Surinamer en in haar beleidsvoering komt duidelijk tot uiting dat de regering zich terdege bewust is van de belangrijkheid van deze verscheidenheid. Een denken dat onder andere tot uiting komt in de nationale gedenk- en herdenkingsdagen van ons land.

Het is u bekend dat de Islam slechts twee officiële feesten kent, te weten het Ied-ul Fitr en het Ied-ul Adha feest. Nadat de geestelijke en lichamelijke reiniging tot tand is gebracht met het Ied-ul Fitr feest, worden tijdens het Ied-ul Adha feest de positieve resultaten van die reiniging in de praktijk gebracht.

Tot het belangrijkste resultaat behoort de offervaardigheid ten gunste van de medemens, met volledig respect voor alle andere schepselen. Deze daad werd van oudsher tentoongesteld door alle profeten, in het bijzonder door de profeet Abraham.

Door de profeet Mohamad is dit feest bekrachtigd als belangrijk onderdeel van het geloof in één God, namelijk gedurende de bedevaart naar Mekka.

Op dit moment zijn ruim 3 miljoen moslim bedevaartgangers, waaronder ook Surinamers, bezig de rituelen van de vijfde zuil van de islam uit te voeren.

Vanaf vandaag, gedurende een periode van vier dagen, zullen zij – als onderdeel van de bedevaart – hun offerdieren slachten, waarna het vlees geschonken wordt aan behoeftigen, vrienden en kennissen. In navolging hiervan, wordt overal in de wereld door de meer dan 1 miljard moslims het offerfeest gevierd.

Het offerfeest leidt tot een verdere spirituele verheffing van de moslim. Op de eerste plaats wordt de gehoorzaamheid en de onderworpenheid aan de Almachtige in de praktijk gebracht. Verder wordt de karaktereigenschap van offervaardigheid in het diepste van de menselijke ziel aangekweekt.

Elke moslim wordt met het Ied-ul Adha feest herinnerd aan deze nobele karaktereigenschap, waardoor die wordt geacht voortdurend bewust te zijn van de plichten jegens de medemens. We moeten denken aan mens- en vredelievendheid, goed burgerschap, sociale bewogenheid en dienstbaarheid aan land en volk.

Deze zaken zijn allemaal terug te vinden in het volgende gezegde van de profeet van de Islam: “Niemand van jullie gelooft, totdat hij voor zijn broeder wenst wat hij voor zichzelf wenst” De offervaardigheid als deugd dient aanwezig te zijn in alle facetten van het menselijk leven. Wat wij allen ook moeten beseffen is dat het bereiken van eenheid, saamhorigheid en onderlinge solidariteit niet mogelijk is zonder offervaardigheid.

Offervaardigheid is een eigenschap die van groot belang is om een goed en gelukkig leven te kunnen leiden in deze wereld. En daarom moet elke burger weten dat indien hij of zij geen opofferingen doet voor de medemens en het land, de gewenste vooruitgang en ontwikkeling niet zal kunnen worden gerealiseerd.

Geachte gelovigen, landgenoten, Het is heel moeilijk verbeteringen te brengen in het leven zonder het tonen van offervaardigheid.

U moet hierbij denken aan offervaardigheid in de vorm van het opofferen van materiële zaken zoals geld en bezit, maar ook immateriële zaken zoals tijd, kennis, de individuele mening, politieke visie of status. En om één sterk volk te worden zullen wij ook offers moeten brengen, vaak ook in de persoonlijke sfeer.

Ongetwijfeld levert het Ied-ul Adha feest een wezenlijke bijdrage aan de geestelijke verheffing van onze gemeenschap en is het daarnaast een materiële ondersteuning naar duizenden huishoudens toe, die met alle liefde worden voorzien in de behoefte aan gezond vlees.

Middels dit feest worden de intermenselijke relaties op een bijzondere wijze versterkt en vanwege de interculturele processen die zich op dit hoogtijmoment voltrekken wordt ook het proces van natievorming positief beïnvloed.

Uit hetgeen steeds weer tijdens dit feest wordt waargenomen kan met zekerheid worden gesteld dat het Ied-ul Adha feest daadwerkelijk beschikt over de potentie om een sterkere binding tussen alle etnische, culturele en religieuze groeperingen in ons geliefd Suriname te bewerkstelligen; zeer belangrijk voor ons sociaal kapitaal.

Namens de regering van de Republiek Suriname wens ik u toe een Ied-ul Adha Mubarak”.

Meer nieuws

Commissie buigt zich over regulering grondbeleid

GFC NIEUWS- President Chandrikapersad Santokhi heeft ter regulering van het grondbeleid een commissie geïnstalleerd. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van…

Presidentiële commissie moet Valutawet evalueren

GFC NIEUWS- President Chandrikapersad Santokhi heeft de Commissie Wet Controle Valutaverkeer en Transactiekantoren geïnstalleerd. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van…

14 nieuwe Covid-gevallen, 24 genezen

GFC NIEUWS- Binnen een etmaal zijn er 14 nieuwe coronagevallen geregistreerd. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van internationale topexperts. Klik…

Twee mannen beschoten in boot

GFC NIEUWS- Twee mannen zijn vorige week beschoten toen ze in een boot stapten te Godo olo in Sipaliwini. Impotent of minder potent? Maak online…

Man mogelijk dood na hartaanval in auto

GFC NIEUWS- Een 60-jarige man werd vanmorgen dood aangetroffen in zijn voertuig. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van internationale topexperts….

Hoefdraad binnenkort op Interpollijst

GFC NIEUWS- Ex-minister Gillmore Hoefdraad van Financiën zal binnenkort op verzoek van de procureur-generaal (pg) van Suriname worden geplaatst op de Interpollijst. Impotent of minder…

MMC heeft nieuw bestuur

GFC NIEUWS- Het Mungra Medisch Centrum heeft een nieuw stichtingsbestuur, dat vrijdag is geïnstalleerd door de Minister van Volksgezondheid, Amar Ramadhin. Impotent of minder potent?…

28 nieuwe Covid-gevallen, 18 genezen

GFC NIEUWS- Donderdag op vrijdag zijn er 28 nieuwe Covid-19-gevallen genoteerd. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van internationale topexperts. Klik…

Nog geen uitkering uit Covid-19 Fonds

GFC NIEUWS- Het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken laat weten dat het uitbetalen van de werkloosheidsuitkering aan werklozen die tijdens de operatie van het…

Ingezonden| Onze Staatsbedrijven

GFC NIEUWS- In de media lazen wij dat de president van Suriname onlangs een onderhoud heeft gehad met de president-commissarissen van een aantal Staatsbedrijven. Impotent…

Duurzaam sociaal vangnet in aanmaak

GFC NIEUWS- Het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting heeft een traject ingezet om te komen tot een duurzaam sociaal vangnet. Hiervoor vindt er een…

lijk 15-jarige jongen geborgen

GFC NIEUWS- Daags na het politiebericht over de vermoedelijke verdrinking van de 15-jarige Diren Surjbali is zijn ontzielde lichaam uit de Nickerierivier gehaald. Impotent of…

HVB-topper Frans Kasantaroeno heengegaan

GFC NIEUWS- De politicus Frans Kasantaroeno is woensdag vrij plotseling overleden. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van internationale topexperts. Klik…

Is Lager Beroepsonderwijs (LBO) tweederangs?

GFC NIEUWS- De resultaten van het schooljaar 2019-2020 zijn op alle niveaus sterk verbeterd. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van…

Groene zeedijk voorbeeld voor de wereld

GFC NIEUWS- Het startsein voor het Groene Zeedijkproject te Weg naar Zee is woensdag gegeven. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen…

Roseline Daan nieuwe directeur Cultuur

GFC NIEUWS- Roseline Daan is de nieuwe directeur van het directoraat Cultuur, dat valt onder het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. Impotent of minder…

RBTO houdt verdachte schietincident aan

GFC NIEUWS- Het Regio Bijstand Team Oost (RBTO) heeft op 19 september de 38-jarige Louise V. aangehouden en overgedragen aan de recherche van Regio Oost….

Weekend afsluiting brug over Beekhuizenweg

GFC NIEUWS- De brug over de Beekhuizenweg die leidt naar Livorno zal het komend weekeinde worden afgesloten voor herstelwerkzaamheden. Impotent of minder potent? Maak online…