fbpx

Knelpunten rond gemeenschapsbossen worden aangepakt

Minister Edgar Dikan van Regionale Ontwikkeling wilt ordening van de gemeenschapsbossen. De samenwerking met het ministerie van Ruimtelijke Ordening, Grond en Bosbeheer (RGB) wordt in dit kader verder verstevigd.

Het inzetten van gemeenschapsbossen is een middel ter bevordering van de duurzame ontwikkeling van dorpen. Gemeenschapsbossen worden door de minister van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer, na overleg met de RO, onder wettelijke bepalingen aangewezen voor dorpsgemeenschappen. De wettelijke bepalingen zijn onder meer in de Wet Bosbeheer van 1992 en in de aanwijzingsbeschikking vastgelegd.

De bewindsman geeft aan dat in de afgelopen periode zaken niet goed lopen doordat de ondernemers, die ook uit dit gebied afkomstig zijn, zich niet hebben gehouden aan de richtlijnen van zowel de Stichting Bosbeheer en Bostoezicht (SBB) als het ministerie van RO met betrekking tot het gebruik van de bossen. De overheid ziet graag dat een deel van de inkomsten uit de gemeenschapsbossen aangewend wordt voor de ontwikkeling van de gebieden en een deel voor het districtsfonds en het traditioneel gezag.

BEKIJK OOK
Man schiet zichzelf door het hoofd op balkon

Om partijen zover te krijgen dat ze zich houden aan de gemaakte afspraken is het ministerie bezig bezoeken af te leggen aan de diverse dorpen om de knelpunten te bespreken en duidelijke afspraken te maken.

Minister Dikan zegt dat daar waar er problemen zijn het ministerie een bemiddelende positie inneemt om tot een oplossing te komen. Er komt ook een conferentie waarbij alle partijen zullen worden uitgenodigd waarbij duidelijk gesteld zal worden welk pad de overheid samen met de belanghebbenden wil opgaan.(GFC)