fbpx
Klimaatverandering noopt tot aanpassing wijze voedselproductie

Wereldvoedseldag wordt wereldwijd gevierd in meer dan 150 landen waaronder Suriname. De Verenigde Naties en de aan dit orgaan gelieerde Voedsel en Landbouworganisatie (Food and Agriculture Organisation) FAO, hebben 16 oktober uitgeroepen tot Wereldvoedseldag.

Deze dag wordt gevierd ter herdenking van onder andere de verjaardag van de FAO en tegelijkertijd als jaarlijks terugkerende dag gezien voor het creëren van een groter bewustzijn ten aanzien van het belang van gezond voedsel in relatie tot een duurzaam milieu.

Het thema dit jaar is “Klimaatverandering en de agrarische sector” en de slogan luidt alsvolg “Climate is Changing: Food and Agriculture are too.” Dit houdt in dat de effecten van klimaatverandering ons noodzaken om de manier waarop voedsel wordt geproduceerd aan te passen. Deze aanpassing is nodig om voedselzekerheid op een duurzame manier te kunnen garanderen voor de steeds toenemende wereldbevolking.

Een groot deel van het voedsel van de wereldbevolking wordt over het algemeen geproduceerd door landbouwers, vissers, en veehouders die deze beroepen in gezinsverband uitoefenen. Het is gebleken dat deze groep doorgaans een kleine rol speelt bij vervuiling van de atmosfeer middels bijvoorbeeld de uitstoot van schadelijke broeikasgassen. Deze groep zijn de eerste die slachtoffer worden van natuurlijke- en of door de mens veroorzaakte rampen en opmerkelijk is dat rampen de laatste tijd steeds toenemen in frequentie en intensiteit.

De agrarische sector is zeer gevoelig voor de effecten van klimaatverandering. Ook in Suriname zijn de effecten van klimaatverandering merkbaar; de veranderlijkheid in de seizoenen voor wat betreft de hoeveelheid en duur van regen (neerslag) hebben gevolgen voor de landbouwsector. Er valt meer neerslag dan normaal binnen korte tijd of binnen opeenvolgende dagen, waardoor landbouwarealen te lijden hebben aan wateroverlast. Daartegenover zorgen hogere temperaturen dan normaal voor een tekort aan water voor irrigatie en een stagnatie in de groei en ontwikkeling van gewassen, laat het ministerie van Landbouw Veeteelt en Visserij(LVV) optekenen.

Een alternatief voor klimaatverandering is het verbouwen van gewassen in plantenkassen, die het ministerie van LVV al jaren stimuleert. Binnen de visserijsector is de klimaatverandering ook merkbaar. De zeespiegel en de temperatuur van het water stijgen, het vaker voorkomen van stormen, orkanen, kusterosie, en veranderde onvoorspelbare weers- en vismigratiepatronen, hebben allemaal een negatieve invloed op dit middel van bestaan.

Eveneens is de veeteeltsector niet uitgesloten voor de gevolgen van klimaatverandering. Door teveel neerslag in een korte periode, afgewisseld met te lange perioden van droogte, heeft het vee niet optimaal te grazen, omdat het grasland onder water komt te liggen of het weidegras uitdroogt; de nadruk op peulgewassen in relatie tot een goede gezondheid voor mens en dier.

Zoals elk jaar kiest de FAO voor een bepaald gewas dat zij belicht als een centraal punt voor het heel jaar. Dit jaar is gekozen voor “peulgewassen”. Zij zijn van groot economisch- en gezondheidsbelang, omdat deze eiwitrijke landbouwgewassen zoals bonen, erwten, pinda’s sojabonen, pesi-soorten enzovoorts een grote rol spelen binnen onze voedselvoorziening. Peulgewassen worden bij de dagelijkse huishouding veel gebruikt door de consument zoals de welbekende bruine bonen. Verder verrijken deze gewassen de bodem met stikstof, hetgeen voor grotere vruchtbaarheid zorgt.

Het ministerie van LVV levert uit hoofde van haar taakstelling een bijdrage aan het streven naar gewasverbetering en het promoten van het op duurzame wijze verbouwen van landbouwgewassen, waarbij zij voorlichting en begeleiding geeft aan landbouwers, veeboeren en vissers.

In het kader van Wereldvoedseldag worden jaarlijks in samenwerking met nationale actoren, waaronder de United Nations Development Programme (UNDP) en de FAO, diverse activiteiten ontplooid.

Enkele van de activiteiten zijn plantenverkoopdagen op het hoofdkantoor van het ministerie aan de Letitia Vriesdelaan en op de kwekerij te Tamansari in het district Commewijne, donaties van plantmateriaal en zaden van peulvruchten aan diverse stichtingen en landbouwers, en een tekenwedstrijd voor jongeren ter bevordering van hun bewustzijn omtrent klimaatverandering.(GFC)

Meer nieuws

Roseline Daan nieuwe directeur Cultuur

GFC NIEUWS- Roseline Daan is de nieuwe directeur van het directoraat Cultuur, dat valt onder het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. Impotent of minder…

RBTO houdt verdachte schietincident aan

GFC NIEUWS- Het Regio Bijstand Team Oost (RBTO) heeft op 19 september de 38-jarige Louise V. aangehouden en overgedragen aan de recherche van Regio Oost….

Weekend afsluiting brug over Beekhuizenweg

GFC NIEUWS- De brug over de Beekhuizenweg die leidt naar Livorno zal het komend weekeinde worden afgesloten voor herstelwerkzaamheden. Impotent of minder potent? Maak online…

Commissie gaat Valutawet evalueren

GFC NIEUWS- Er komt binnenkort een commissie om de Valutawet te evalueren. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van internationale topexperts….

Man verhangt zich

GFC NIEUWS- Een man heeft dinsdagavond mogelijk zelfmoord gepleegd door zich te verhangen in een kamer. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele…

Massaprotest vrijdag tegen verhoogde benzineprijzen

GFC NIEUWS- Activist Stephano ‘Pakittow’ Biervliet organiseert vrijdag een massaprotest op het Onafhankelijkheidsplein tegen de verhoogde benzineprijzen. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van…

Prijzen zullen verder omhoog schieten

GFC NIEUWS- De prijzen van goederen en diensten zullen als een speer omhoog schieten nu de Surinaamse dollars officieel in waarde is gehalveerd. Impotent of…

Dambreuk Weg naar Zee

GFC NIEUWS- In het afgelopen weekend is er door een breuk in de waterkerende dam te Brantimakkaweg (Weg naar Zee), zeewater binnengestroomd op de landbouwarealen…

Voedselpakketten verstrekt in Wageningen

GFC NIEUWS- In het weekend zijn er voedselpakketten verstrekt in het ressort Wageningen en het aangrenzende Inheemse dorp Post Utrecht. Impotent of minder potent? Maak…

Anil Dhanai nieuwe marktmeester Centrale Markt

GFC NIEUWS- De districtscommissaris van Paramaribo-Noordoost, Ricardo Bhola, heeft maandag Anil Dhanai in de functie van wnd. marktmeester aangesteld bij de Centrale Markt in Paramaribo….

Leo Brunswijk belooft transparantie RvC EBS

GFC NIEUWS- De nieuwe president-commissaris van de Raad van Commissarissen (RvC) bij de Energie Bedrijven Suriname (EBS), Leo Brunswijk, belooft een transparant beleid. Impotent of…

Nu 118 Covid-19-gevallen in Suriname

GFC NIEUWS- Het aantal actieve Covid-19-gevallen is verder gedaald naar 118. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van internationale topexperts. Klik…

KPS traint ‘jonge’ Jeugdrechercheurs

GFC NIEUWS- De afdeling Jeugdzaken van het Korps Politie Suriname is op 24 augustus gestart met het trainen van ‘nieuwe’ jeugdrechercheurs. Impotent of minder potent?…

Reparatie oude pompen Wageningen gestart

GFC NIEUWS- Padieverbouwers van Wageningen en de middenstandspolder moeten per 15 oktober de beschikking hebben over voldoende irrigatiewater om hun arealen klaar te kunnen maken…

Stichting Sari voert sociale projecten uit

GFC NIEUWS- Stichting Sari heeft de afgelopen week een tweetal sociale projecten uitgevoerd. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van internationale…

15-jarige tiener verdronken

GFC NIEUWS- Een 15-jarige tiener is in het weekend bij Blanche Marievallen in de diepte verdwenen. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele…

Aanmaak E-ID in Coronie weer mogelijk

GFC NIEUWS- De herstart van de aanmaak van de elektronische identiteitskaart(E-ID) is afgelopen week begonnen bij het Bureau voor Burgerzaken Coronie. Impotent of minder potent?…

Spoedmeeting Waterschappen Nickerie

GFC NIEUWS- De verschillende waterschappen van Nickerie kwamen afgelopen week samen met de districtscommissaris en de Commissie Waterschappen in spoedvergadering bijeen. Impotent of minder potent?…

Covid-pakketten gearriveerd in Marowijne

GFC NIEUWS- De Covid-19-ondersteuningspakketten, die bestemd zijn voor de gemeenschap van Marowijne, zijn de afgelopen week vervoerd naar het gebied. Impotent of minder potent? Maak…

138 actieve Covid-gevallen

GFC NIEUWS- Het aantal actieve Covid-19-gevallen blijft dalen. De teller staat nu op 138. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van…