“Klimaatsverandering een uitdaging voor totale wereld”

Voorzitter Jennifer Geerlings-Simmons van De Nationale Assemblee (DNA) heeft meer aandacht gevraagd voor natuurbehoud bij de aanvang van de zeventiende ACP-EU Joint Meeting Parliamentary Assembly.

Zij heeft tijdens haar openingstoespraak benadrukt dat klimaatverandering een uitdaging is voor de wereld in zijn totaliteit. Deze ACP-EU meeting, is donderdag geopend in de Kamer van Koophandel en Fabrieken door de DNA-voorzitter.

De DNA-voorzitter zegt dat het noodzakelijk is om het klimaatvraagstuk zoveel als mogelijk in elke meeting te bespreken. “Wij dienen landen, met een hoge graad van uitstoot van schadelijke gassen, die tevens een lage bosbedekkingsgraad hebben, te overtuigen op om hun verantwoordelijkheid te nemen.

Om zodoende de uitstoot van gassen terug te dringen. Ook zullen volgens de voorzitter deze landen de maximale ondersteuning moeten bieden bij inspanningen voor duurzaam bosbeheer en herbebossing.

Voorzitter Simmons wil graag dat naties de handen ineenslaan en bewust worden van de plicht die op hen rust. “Het is onze plicht naar de burgers toe, om samenwerkingsverbanden in stand te houden en waar nodig nieuwe te ontwikkelen. Wij dienen samen te werken met landen met het oog op duurzame oplossingen vinden voor gemeenschappelijke problemen.”

Het is de DNA-voorzitter opgevallen dat landen zich tegenwoordig terugtrekken uit instituten en verdragen van samenwerkingen, die zorg dienen te dragen voor orde en veiligheid van de wereld. “Dit is een ernstig zorgpunt, zeker voor kleine naties als van ons. Wij rekenen op de machtige landen in de wereld om vrede te waarborgen, zodat iedereen; rijke en arme mensen, ontwikkelde landen en ontwikkelingslanden kunnen voortbestaan en zich verder kunnen ontwikkelen.”

Verder pleit de voorzitter voor eerlijkere spreiding van de rijkdommen en macht in de wereld, omdat het grootste deel daarvan slechts in handen van een beperkte groep is. “Wij moeten afstappen van het systeem dat onvoorwaardelijke groei stimuleert, naar een systeem dat onderkent dat het welzijn van de mens het hoofddoel is van onze handelingen.”

Overige berichten