Klimaatconferentie moet toegang tot financiën vergemakkelijken

De klimaatconferentie die in Suriname gehouden wordt moet onder meer ervoor zorgen dat de toegang tot financiën vergemakkelijkt wordt.

Deze middelen zullen aangewend worden om duurzame ontwikkeling op gang te brengen. Suriname houdt in de periode van 11 tot en met 15 februari 2019 deze top klimaatconferentie.

Deze conferentie heet de High Forest Cover, Low Deforestation (HFLD) conference, Resource Mobilization for Climate Finance.

Suriname vervult samen met nog 10 andere landen een belangrijke rol als het gaat om een hoog percentage bosbedekking dat de negatieve gevolgen van de verwarming van de aarde, minimaliseert.

Op vrijdag 8 februari hield de organisatie van deze conferentie een persmoment waarbij ingegaan werd op deze belangrijke bijeenkomst. Ambassadeur Milieu Aangelegenheden Winston Lackin zei blij te zijn dat enkele instanties van de VN hebben bijgedragen aan het tot stand komen van deze conferentie.

Suriname heeft volgens hem een commitment om als meest bebost land in de wereld deze status te behouden. Ons land heeft een bosbedekking van 93%. Dit is voor Suriname en de wereld zeer belangrijk, benadrukte ambassadeur Lackin.

Hij stelt dat Suriname deze unieke positie wil gebruiken om met soortgelijke landen een platform te creëren om de discussie te voeren om meer uit de natuurlijke omstandigheden te krijgen. Daarbij wordt er van gedachten gewisseld met de internationale financieringsinstituten. Deze positie behouden, vereist samenwerking met verschillende instanties en landen.

Ondanks de unieke positie merkte Lackin op dat ons land ook een van de meest bedreigde landen in de wereld is als het gaat om de lage kustlijn. De ambassadeur zegt dat men niet kan verwachten van de kleine landen als Suriname, dat de schaarse middelen ingezet moeten worden voor infrastructurele werken ten behoeve van de kustbescherming.

Cedric Nelom, waarnemend directeur van het NIMOS gaf aan, dat 24 landen zullen participeren aan de conferentie. De meetings zullen verdeeld worden in een technisch en een politiek gedeelte.

Volgens ambassadeur Robby Ramlakhan is het van belang de link te leggen tussen duurzame ontwikkeling, klimaatsverandering en toegang tot climate finance. Het programma van de conferentie is volgens hem zodanig opgebouwd dat al deze zaken meegenomen worden.

Op de eerste dag is er een nationale workshop om actoren van informatie te voorzien over welke modaliteiten tot financiering er beschikbaar zijn.

Op basis van deze exercitie zal er over enkele maanden een nationale workshop gehouden worden met als focus het verkrijgen van toegang tot de klimaatfondsen.

Overige berichten