fbpx

Kleutermeisjes met jurken en vlechten zijn mogelijk extreemrechts

In Duitsland is ophef ontstaan over een handleiding die onderwijzers op kleuterscholen moet leren hoe zij rechts-extremistische kleuters kunnen herkennen, en hoe zij moeten omgaan met de gezinnen waar deze kleine nationalisten uit komen.

De handleiding Ungleichwertigkeit Und Frühkindliche Pädagogik (Ongelijkheid en Voorschools Onderwijs) kwam tot stand met een financiële bijdrage van het federale ministerie van Gezinszaken.

In het voorwoord schrijft gezinsminister Franziska Giffey dat de gids is ontworpen om het personeel te helpen kinderen van extreemrechtse gezinnen op te sporen en te behandelen in het kielzog van de “aanzienlijke toename van rechts-populistische bewegingen” in Duitsland.

Onderwijzers worden geadviseerd om uit te kijken naar genderrollen. Het moet duidelijk worden gemaakt “in welke mate autoritaire en genderstereotype opvoedingsstijlen de mogelijkheden van kinderen beperken en hun ontwikkeling bemoeilijken”, staat in de handleiding.

BEKIJK OOK
Gewapende overval op woning annex cambio: eigenaar loopt barstwond op aan hoofd

De gids geeft aanwijzingen die kunnen helpen bij het herkennen van kinderen die mogelijk tot extreemrechtse gezinnen behoren. Als voorbeeld wordt genoemd: “Het meisje draagt ​​jurken en vlechten, ze wordt opgedragen om thuis huiswerk te doen, terwijl de jongen wordt geconfronteerd met sterke fysieke uitdagingen en oefeningen.”

Leerkrachten worden geadviseerd om in dergelijke gevallen face-to-face gesprekken te voeren met de ouders.