fbpx

Kleinschalige goudsector wordt geordend

GFC NIEUWS- Vicepresident (vp) Ronnie Brunswijk heeft de commissie Ordening Kleinschalige Goudsector voor een jaar geïnstalleerd.
De commissie wordt voorgezeten door Wesley Rozenhout en bestaat verder uit 13 leden van verschillende disciplines. Volgens Brunswijk is de ordening van de goudsector nu meer dan ooit gewenst. De commissie ressorteert onder de vp en is in nauw contact met het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen (NH). In goed samenspraak zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd, meldt het Kabinet van de Vicepresident.
De kleinschalige goudsector vervult volgens de regering een veelzijdige rol in de ontwikkeling van Suriname en kan een significante bijdrage leveren aan de ontwikkeling van het land. Bij de installatie was ook de minister van NH, David Abiamofo, aanwezig.
“Niet alleen de inkomsten voor de staat uit deze sector is belangrijk, maar ook de ordening van de activiteiten binnen de sector is van eminent belang”, zei Brunswijk. De gedegen verantwoording die te zien is bij de multinationals ontbreekt volgens de vp nog bij de kleinschalige goudsector. Dit, terwijl uit de exportcijfers blijkt dat de opbrengsten uit de kleinschalige goudsector bijna even groot zijn als bij de multinationals. Volgens Brunswijk is het daarom van belang om meer inzage te hebben in deze sector.
Abiamofo was dezelfde mening toegedaan. De natuurlijke hulpbronnen behoren volgens hem de staat toe. “Het is hoog tijd dat de staat uit deze sector krijgt wat het rechtens toekomt. Er gebeurt nog veel buiten het gezichtsveld van de staat en er is weinig tot geen controle”.
De commissie heeft onder meer als doel het beheersen van de risico’s, die betrekking hebben op de kleinschalige goudmijnbouw, waartoe onder andere behoren: de milieuproblematiek, de sociale context voor lokale gemeenschappen en de veiligheidsaspecten over conflicten die zich voordoen tussen gemeenschappen en houders van mijnbouwrechten.
Verder zal de commissie ook concrete oplossingsmodellen moeten aandragen tot criminaliteitsbeheersing, reguleren en het indammen van de illegaliteit, de financiële context met betrekking tot het optimaliseren van de staatsinkomsten. Ook de wetgeving waaronder geratificeerde mijnbouw-, milieu-en arbeidsverdragen zal onder de loep worden genomen.
Het is voor de regering noodzakelijk om samen met alle relevante actoren in de kleinschalige goudsector, gericht integraal beleid te ontwikkelen ter verbetering, modernisering en verduurzaming van de sector. Aspecten zoals werkgelegenheid, milieu, gemeenschapsontwikkeling, inkomsten voor zowel individu als de Staat, zullen naast de veiligheidsaspecten bij de voortzetting van de ordening van de kleinschalige goudsector een leidende rol spelen.
OGS (Ordening Goud Sector) welke ressorteert onder het ministerie van NH zal zowel institutioneel versterkt worden alsook qua capaciteit. Het management is al vervangen en staat nu onder leiding van kapitein Wilson Balansi.

BEKIJK OOK
Parlementaire delegatie naar Egypte