KIVC pleit voor rigoureuzer beleid rondom fouilleren mensen op straat in Suriname

fouilleren

GFC NIEUWSREDACTIE- Het Internationaal VrouwenCollectief (KIVC) pleit voor een rigoureuzer beleid rondom het fouilleren van mensen op straat in Suriname.

Het VrouwenCollectief stelt voor dat de politie een vast patroon zou moeten hanteren om zowel jongeren als ouderen steekproefsgewijs te fouilleren.

Volgens het KIVC moet eventuele wetgeving die dit belemmert, zo snel mogelijk worden aangepast. Het Collectief gelooft dat er momenteel te weinig controle is op het illegaal bezit van vuur- en steekwapens, een zorgwekkende situatie die de veiligheid in de samenleving bedreigt.

Het stelt ook voor om zwaardere straffen op te leggen aan personen die illegaal wapens bezitten, om zo een duidelijke afschrikwekkende boodschap af te geven en toekomstige overtredingen te ontmoedigen.

Bovendien wordt gewezen op de voordelen van preventief fouilleren. Een dergelijk beleid kan potentiële overtreders afschrikken, de politie in staat stellen om illegale wapens sneller te detecteren en in beslag te nemen, en uiteindelijk bijdragen aan een veiliger straatbeeld.

OOK INTERESSANT
Regering neemt belangrijke beslissingen over grondconversie en grondhuurvergoeding

Preventief fouilleren kan ook de betrokkenheid van de gemeenschap bij de openbare veiligheid vergroten, de interactie tussen politie en burgers verbeteren en het vertrouwen in de wetshandhaving versterken.

Het is, zo wordt verder medegedeeld, echter van essentieel belang dat dergelijke maatregelen op een niet-discriminerende en respectvolle manier worden uitgevoerd, om de rechten van alle burgers te waarborgen.

Foto ter illustratie.