Kinderen met overbezorgde ouders hebben later meer emotionele problemen

Ouders die hun kinderen streng controleren en niet vrij laten, kunnen hun kroost daarmee ernstige schade toebrengen. Ze zouden volgens een onderzoek van de universiteit van Minnesota dat werd gepubliceerd in Developmental Psychology, op latere leeftijd veel vaker op emotionele problemen stuiten dan kinderen die wel vrij zijn opgevoed.

Voor de studie bestudeerden onderzoekers het gedrag van 422 kinderen en werd er ook gekeken naar hoe vrij ze werden gelaten door hun ouders. Nadat de onderzoekers al deze data naast elkaar hadden gelegd, concludeerden ze dat er een verband is tussen het overmatig controlerende gedrag van de moeders en de verminderde controle van emoties bij de kinderen. Op tienjarige leeftijd presteerden kinderen van overbezorgde ouders ook minder op sociaal gebied.

De onderzoekers nuanceren de resultaten wel zelf, omdat ze hun conclusies gebaseerd hebben op een momentopname tussen de moeder en het kind. Ook hielden ze geen rekening met eventuele emotionele problemen van de moeders. Toch is dit niet de eerste studie die wijst op een verband tussen het controlerende gedrag van ouders en de emotionele problemen van hun kinderen.