Kinderen die uren bezig zijn op smartphone en tablet of tv kunnen structurele hersenschade oplopen

GFC NIEUWS- Er is een correlatie tussen kinderen die op jonge leeftijd dagelijks uren aan de buis gekluisterd zijn of teveel bezig zijn op hun smartphone of tablet en hun latere gezondheid en schoolprestaties, zo blijkt uit wetenschappelijk onderzoek.

Het onderzoek laat een verband zien tussen de tijd die een peuter voor de televisie doorbrengt of bezig is op een smartphone of tablet en zijn schoolprestaties als hij tien jaar oud is. Bovendien is er een link tussen televisie kijken en overgewicht en leefstijl.

Teveel beeldscherm is slecht voor (kleine) kinderen, aangezien het jonge kijkers in de ontwikkeling van hun motorische intelligentie belemmert.

Teveel beeldscherm remt de ontwikkeling van de zintuigen en het zenuwstelsel van het kind. Alles wijst erop dat dit mede oorzaak is van allerlei moderne problemen bij kinderen en jongeren zoals een grotere aanwezigheid van aan autisme verwante stoornissen.

Ook de aan ADHD ten grondslag liggende concentratieproblemen nemen toe als jonge kinderen zich teveel bezighouden met een tablet, telefoon of tv.

Canadees onderzoekt haakt aan bij deze bevindingen. Er is een verband tussen overmatig blootstelling aan beeldschermen op de leeftijd van 2½ en 4½ jaar en de kans dat het kind later in het leven bepaalde school- en gezondheidsproblemen ontwikkelt.

Teveel beeldscherm bedreigt ook de lichamelijke ontwikkeling van de jeugd. Veel kinderen bewegen te weinig. De motorische fitheid – kracht, uithoudingsvermogen, coördinatie, snelheid en lenigheid – van kinderen is hard achteruit gehold sinds de jaren tachtig.

Als je die motorische vaardigheden als kind niet goed hebt aangeleerd, is het kwaad al geschied en zal je als volwassene onhandiger en trager zijn.

Overige berichten