fbpx

Kinderen Apoera bewustgemaakt over brandgevaar en vuurwerk

De brandweer te Apoera heeft deze week voorlichting gegeven aan kinderen vanwege de naderende kerstperiode en jaarafsluiting. Het doel van de voorlichtingsdag was om de jeugd bewust te maken over het veilig omgaan met vuur, in het bijzonder met het oog op de komende feestdagen.

Op de eerste plaats was de voorlichting gericht op het afschieten van vuurwerk. De leerlingen werden erop gewezen dat jeugdigen beneden 17 jaar geen vuurwerk mogen afschieten zonder begeleiding van een oudere.

OOK INTERESSANT
Politie Albina zal optreden tegen foutparkeerders

Ook werden de kinderen op een speelse manier aangetoond waarop te letten bij het afschieten van vuurwerk en kregen zij de nodige veiligheidstips.

In 2014 registreerde de brandweer drie vuurwerkongelukken in het ressort Kabalebo.(GFC)