fbpx

Kiesdistrict Paramaribo is spin in het web voor BEP

GFC NIEUWS- Als het op de verkiezingen van mei 2020 aankomt, is Paramaribo voor wat de partij voor Broederschap en Eenheid in Politiek (BEP) betreft ‘de spin in het web’.

Het zal volgens BEP-voorzitter Ronnie Asabina allemaal draaien om de hoofdstad, het grootste kiesdistrict, zowel qua aantal kiezers als qua aantal te winnen parlementszetels.

Asabina deed de uitlating afgelopen week tijdens een structurenvergadering in het partijcentrum aan de Nieuwweergevondenweg. Hij heeft de leden voorgehouden dat als de partij, die sterk genoeg is voor tenminste één zetel in Paramaribo, hard genoeg werkt er zeker ook in de andere kiesdistricten zetels in de wacht zullen worden gesleept.

De vergadering was uitgeschreven om leden te informeren over de kandidaatstelling bij de verkiezingen van mei 2020 op DNA-, DR- en RR-niveau.

Met name heeft partijsecretaris Paul Misdjan gesproken over de profielschets waaraan men moet voldoen alsook de vooraanmeldingsperiode die loopt tot en met 31 oktober.

Een interne commissie onder leiding van ondervoorzitter Andy Aboikoni zal op basis van vastgestelde criteria de preselectie doen na 31 oktober. De voordracht van kandidaten geschiedt via de structuren van het gebied van waar de kandidaten afkomstig zijn.

De partijleiding heeft ondertussen een stuurgroep voor Paramaribo in het leven geroepen. Deze heeft tot taak alles binnen haar mogelijkheden te doen zodat de partij de gewenste zetels binnenhaalt.

Asabina heeft tijdens de vergadering Regillio Talea gepresenteerd als coördinator van de stuurgroep Paramaribo. Hij heeft een team meegekregen om het karwei te klaren.

De BEP-voorzitter zegt dat het enige tijd geleden wat stroef liep met de partij in Paramaribo, maar dat de BEP ondertussen een reeks positieve ontwikkelingen doormaakt in de hoofdstad. De progressie is indrukwekkend. Met de installatie van de stuurgroep verwacht de partijtop nog veel meer groei in Kiesdistrict 1.

BEKIJK OOK
Mishandeling, diefstal, vernieling en ontvoering na ontaarding slepende ruzie tussen buren

Volgens de statuten van BEP kan het hoofdbestuur bestaan uit 25 leden. Het huidige bestuur moet uit 19 leden bestaan, maar tot nu toe bestond het slechts uit 18 leden. Die vacature is nu op voordracht van het hoofdbestuur ingevuld door August Asinga als
vertegenwoordiger van PARA.

“De partij groeit. Het is zichtbaar, het is meetbaar en het is kwantificeerbaar” aldus Asabina tegen zijn partijleden. “De groei van de partij bevalt niet eenieder. Ze zullen, aldus de voorzitter, er alles aan doen om de leden van hun doel af te krijgen.” Hij riep de leden op kracht daaruit te putten, en verder te gaan met het goede werk voor de totale samenleving.

De ondervoorzitter tevens minister van Regionale Ontwikkeling, Edgar Dikan, heeft tijdens de vergadering de structuren geïnformeerd over de vorderingen die worden gemaakt op weg naar de wettelijke erkenning van de grondenrechten van Inheemsen en Tribale Volken.

Het Management Team Grondenrechten der Inheemse en Tribale volken in Suriname moet volgens planning eind september de conceptwet overhandigen aan minister Dikan, die het verder zal doorgeleiden naar de president. Het staatshoofd zal de conceptwetten ter goedkeuring aanbieden aan De Nationale Assemblee.

De ondervoorzitter heeft ook gebruik gemaakt van de gelegenheid om geruchten als zou de BEP verantwoordelijk zijn voor het afketsen van het bezoek van Inter-Amerikaans Hof voor de Rechten van de Mens aan Suriname uit de wereld te helpen.

“Het berust niet op waarheid. Het hof kwam niet op uitnodiging van het ministerie van Regionale Ontwikkeling, maar op uitnodiging van de regering. De petitionarissen waren niet opgeroepen door organisaties in Suriname, maar door het Hof zelf,” aldus Dikan.

Volgens hem zijn er organisaties die politiek aan het voeren zijn met dit onderwerp.