Kies- en Organisatiecommissie geïnstalleerd voor verkiezing NJP

GFC NIEUWS-De minister van Sport- en Jeugdzaken, Lalinie Gopal, heeft de Kies- en Organisatiecommissie voor de verkiezing van het Nationaal Jeugdparlement (NJP) geïnstalleerd.

De installatie vond woensdag plaats in de vergaderzaal van het Nationaal Jeugd Instituut.

Beide commissies zullen zich kwijten van de taken en functies, vervat in de Staatsbesluiten nummer S.B. 2004 no. 40, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2007 no. 81, houdende nadere wijziging van het Besluit Verkiezing Leden Jeugdparlement.

Deze commissies moeten ervoor zorg dragen dat de verkiezingen van het NJP in 2020 een goed verloop hebben. De voorzitter van de Kiescommissie is Henry Lamsberg, terwijl de Organisatiecommissie geleid wordt door Aniel Ghisaidoobe.

Minister Gopal heeft een oproep gedaan op de geïnstalleerde commissieleden om te handelen conform de taken en verantwoordelijkheden zoals die vermeld staan.

De laatste verkiezing van het NJP heeft in februari 2017 plaatsgevonden, waarbij er landelijk 29 jongeren gekozen werden als jeugdparlementariërs.

Conform Staatsbesluit 2010, No. 167 Artikel 7 worden de leden van het NJP per district gekozen voor een periode van drie jaar.

Met de installatie van de commissies is er een startsein gegeven voor het treffen van de voorbereidingen voor de jeugdparlementsverkiezingen in 2020.

Overige berichten