fbpx

Keurmeesters vlees en vee krijgen bezoek van bond en onderdirecteur LVV

De onderdirecteur van Administratieve Diensten van het ministerie van Landbouw Veeteelt en Visserij (LVV), Caroline Sakiman, bracht maandag samen met de vertegenwoordigers van de Algemene Bond van LVV-personeel (ABLP) een bezoek aan de keurmeesters van vlees en vee.

Tijdens dit bezoek kreeg de delegatie een rondleiding binnen het slachthuis, waarbij de keurmeesters de reguliere werkzaamheden alsook de verantwoordelijkheden voorhielden aan de delegatie.

Het ministerie is zich van bewust dat de keurmeesters een zeer belangrijke rol te vervullen hebben. Het keuren van slachtvee, vlees en vleeswaren moet op een hygiënische en efficiënte wijze geschieden daar het voor menselijke consumptie bestemd is.

BEKIJK OOK
Melkcentrale verhoogt wederom prijzen producten

De bedoeling van dit bezoek is om na te gaan wat verbeterd kan worden aan de werksituatie van deze groep, zodat de dienstverlening gegarandeerd blijft.

De adviezen van de keurmeesters worden vervat in een werkdocument. Dit document wordt daarna aangeboden aan de leiding van het ministerie.