fbpx

Kerstboodschap NDP: niet moe worden om te werken aan ontwikkeling Suriname

Wanneer wij kijken naar de versierde gebouwen, vele kerstdiners, de prachtig uitgedoste dames en goed geklede heren, de gezellige Kerstdrukte, de kleine en grote kerstpakketten, de liefdesgiften aan minderbedeelden en de speciale aandacht voor elkaar, dan zouden wij licht vergeten, dat Kerst te maken heeft met de herdenking en viering van de geboorte van Jezus Christus. Kerst is één van de belangrijkste Christelijke feesten en wordt ook in Suriname groots gevierd door Christenen en niet-Christenen.

Jezus Christus is meer dan tweeduizend jaar geleden geboren in de stad Bethlehem uit de maagd Maria, die overschaduwd werd door de Heilige Geest: “daarom zal ook het heilige, dat verwerkt wordt, Zoon Gods genoemd worden” (Lucas 1:35b).

De geboorte van Jezus Christus vond onder minder prettige omstandigheden plaats; er was geen slaapplek voor de hoogzwangere Maria en voor haar man Jozef. Volgens de Bijbel, legde Maria het kindje Jezus na de geboorte in een kribbe, omdat “voor hen geen plaats was in de herberg” (Lucas 2:7b).

Zoals gezegd is de Zoon van God onder moeilijke omstandigheden geboren. Het Licht der Wereld, zoals Jezus ook genoemd wordt, kwam in een (geestelijk) donkere wereld en bleef schijnen totdat Zijn taak hier op aarde volbracht was. Hij is de Redder van de wereld; door Zijn dood aan het Kruis en Zijn opstanding uit de doden, zal een ieder die Hem aanneemt en belijdt, dat Hij de Zoon van God is, behouden worden. Jezus is gekomen, gestorven en opgestaan voor een ieder, ongeacht stand of ras.

Wat betekent deze boodschap voor ons vandaag?

Ons geliefd land Suriname, gaat door een zeer uitdagende economische periode. Wij beseffen, dat vele Surinamers deze Kerst met veel minder zullen moeten doen. Wij zijn daarom blij, met de giften van alle organisaties en personen aan de minderbedeelden.

De situatie is niet eenvoudig en daarom willen wij juist kracht en hoop putten uit de boodschap van Kerst. Zoals Jezus onvermoeibaar doorging, totdat Hij Zijn taak hier op aarde volbracht had, willen wij deze Kerst iedere Surinamer oproepen, om de hoop niet op te geven.

OOK INTERESSANT
Rust teruggekeerd binnen Esther Stichting

Laten wij niet moe worden om te blijven bouwen aan ons geliefd Suriname. Een periode van uitdaging, moeten wij juist zien als een periode, waarin wij zullen moeten blijven schijnen, waarin wij moeten blijven volharden totdat de doelen die wij ons hebben gesteld – hetzij als individu, hetzij als natie – bereikt zijn.

Een wijs man zei: “nothing good comes easy” en de apostel Paulus zei: “daarom vergeet ik hetgeen achter mij ligt en strek ik mij uit naar hetgeen voor mij ligt om het einddoel te behalen”.

Put u kracht uit de boodschap van Kerst om niet op te geven, maar door te blijven bouwen aan uw eigen ontwikkeling en aan de ontwikkeling van Suriname.

Voor ons van de NDP geldt, dat wij niet zullen opgeven, maar samen met de totale Coalitie, de regering, de volksvertegenwoordigers, andere belangrijke instituten, bedrijven binnen en buiten Suriname en alle Surinamers, zullen blijven geloven en blijven werken aan de ontwikkeling van dit prachtig land, want:

• Wij geloven nog steeds in de verandering en vernieuwing van Suriname op politiek-bestuurlijk-, -sociaal-maatschappelijk-, economisch- educatief- en milieugebied.

• Wij geloven nog steeds in nationale zelfstandigheid, nationale saamhorigheid en nationale bewustwording en eenheid.

• Wij geloven nog steeds in de diversificatie van de economie.

• Wij geloven nog steeds in de continue ontwikkeling van onze eigen bevolking.

• Wij geloven nog steeds, dat wij het zelf zullen moeten doen met waar nodig de hulp van bevriende naties

• Ja, wij geloven nog steeds in een ontwikkeld, veilig en vredig Suriname.

Derhalve wensen wij alle Surinamers een gezegend en bezinningsvolle Kerst,
een zalig uiteinde en een nieuw jaar vol doorzetting en ontwikkeling, toe!

(GFC)