fbpx

Kerstboodschap Welzijn: “de plek waarderen waar jij je geld verdient ”

Met Kerst gedenken Christenen over de hele wereld de geboorte van de Here Jezus Christus. Zo heeft het HI&T- familie vrijdag ook invulling hieraan gegeven. Minister Ferdinand Welzijn gaf in zijn kersttoespraak aan: “ Kerst brengt een gevoel van dankbaarheid met zich mee. Wij moeten bezinnen wat wij het afgelopen jaar hebben gedaan, wat wij voor onszelf hebben betekend, voor je omgeving en voor je werk”, haalde hij aan.

Welzijn: “wij moeten bij elkaar komen op de plek waar je werkt, waar je je geld verdient om op een vredige manier elkaar de hand te reiken om de Almachtige, de Here God, te danken voor hetgeen hij voor ons heeft gedaan en heeft betekend. Laten wij geen moment voorbij laten gaan om hem te danken voor alle kracht, gezondheid en succes. Kerst is het moment waarop mensen geven en ontvangen maar de grootste vangst krijg je van de Almachtige”, aldus de minister.

Tot slot bedankte de minister het personeel voor haar inzet en ijver en wenste hen fijne en plezierige kerstdagen toe.(GFC)