fbpx

Kerstboodschap HVB: samen bouwen aan een beter Suriname

GFC NIEUWS- Deze periode kunnen wij de vrijheid nemen om een terugblik te werpen op de gebeurtenissen op het haast afgelopen jaar.

We leven in een tijd, waarin ons gevoel van recht, veiligheid en waarheid op de proef wordt gesteld.

Te vaak werden we in 2019 opgeschrikt door calamiteiten in ons land en in de wereld, alsook de vele zware verkeersongelukken. Meldingen van schoolgaande jeugdigen die de keuze maakten om zelf uit het leven te stappen zijn nog vers in ons geheugen.

Tegenstellingen uitvergroten lijkt de belangrijkste taak van politieke partijen. Dat beeld wordt versterkt vanwege de onstuitbare opmars van de sociale media die de polarisatie blijkbaar eerder vergroot dan verkleind.

Tegenover deze grote gebeurtenissen met een negatieve impact zijn kleine gebaren met een positief doel en resultaat van grote waarde. Ook in deze kersttijd. Op veel plaatsen in het land draagt de Hervormings en Vernieuwings Beweging (HVB) daar een steentje aan bij.

In de bescheiden geste van de HVB zit een verhaal. De HVB toont aan dat het in de politiek om meer gaat dan zichtbaarheid in de media: het gaat om oprechte persoonlijke aandacht voor mensen. Juist in de vluchtige tijd van sociale media.

Immers, er is al genoeg cynisme in de wereld. Mensen zijn vaak cynisch over de manier waarop politiek wordt uitgedragen. Begrijpelijk, politiek heeft te maken met het besturen van een land, de keuzes die het volk maakt en het beleid dat voortvloeit uit die gemaakte keuzes.

Politiek die het eigen korte termijn belang centraal stelt in plaats van de mensen en hun zorgen, leidt tot niets. Het veroorzaakt alleen maar polarisatie. De HVB gelooft niet dat mensen in Suriname méér beledigen en méér haatzaaien willen en doen darom niet aan mee.

BEKIJK OOK
Eindexamens Mulo midden juli

Maar misschien ligt het beste antwoord tegen de verharding wel helemaal niet in de politeke arena, maar zijn het de kleine gebaren. Gebaren als die van de HVB afdelingen en kernen.

De HVB’ers die kosteloos ICT-opleidingen verzorgen voor hun mede Sranan mangs en de HVB’ers die landelijke Hydroponics-opleidingen verzorgen en zo ondernemerschap stimuleren.

De HVB’ers die huiswerkbegeleiding geven of bunkopu series organiseren, die sportdagen brengen naar de verschillende buurten. Er zijn veel dingen om ons zorgen over te maken. Maar angst en onzekerheid hebben niet het laatste woord. Het kerstverhaal herinnert ons eraan dat er door de duisternis heen altijd licht schijnt.

In aanloop naar de verkiezingen maken wij ons als HVB’ers sterk in de verkiezingscampagne door te laten zien dat het anders kan. Dat er antwoorden zijn op de grote zorgen, antwoorden die niet altijd uit de politiek hoeven te komen.

Antwoorden die er mee beginnen dat we respect hebben voor de ander en omzien naar elkaar. Het is onze opdracht om oude waarden nieuw leven in te blazen, om te hervormen en te vernieuwen. Dan pas bouwen we als HVB samen met alle Sranan man en uma aan een beter Suriname, het land dat we door willen geven.

De HVB wenst u en uw dierbaren goede kerstdagen en een gezond en gelukkig 2020.