fbpx

Kern Rijnmond in Stichting Kern VHP Rijnmond

GFC NIEUWS- Op 9 augustus heeft kern Rijnmond (onderdeel van afdeling VHP Nederland) een stap vooruitgezet in de keiharde strijd om de moederpartij in Suriname (VHP) te helpen Suriname weder op te bouwen.
De wens om kern Rijnmond te vernieuwen en verjongen heeft geleid tot het oprichten van Stichting Kern VHP Rijnmond.
Zij heeft tijdens de eerste officiële ledenvergadering, in de aanwezigheid van een aantal nieuwe leden en het hoofdbestuur van VHP Nederland, het nieuwe bestuur van de stichting, de doelen en de plannen voor de toekomst gepresenteerd.
Kern Rijnmond heeft tijdens de verkiezingen op verschillende manieren (zowel financieel als middels het project ‘Laat je hart spreken’) ondersteuning geboden aan VHP Nederland om gezamenlijk het uiteindelijke doel (verkiezingswinst op 25 mei 2020) te realiseren.
Hieronder vielen het organiseren van diverse lezingen/feestelijke activiteiten om geldelijke donaties op te halen, hulpgoederen zoals rolstoelen, pampers, medicijnen, computers, schoolmaterialen voor kinderen op te halen en verschepen naar Suriname om met name senioren, kinderen en anderen die onder de armoedegrens leven te ondersteunen. Daarnaast waren enkele leden naar Suriname afgereisd om de moederpartij te fysiek te ondersteunen.
Het doel van de stichting zal nu gefocust zijn op het verlenen van ondersteuning aan de moederpartij met het wederopbouwen van Suriname door o.a. sociaal zwakkeren in Nederland en Suriname te ondersteunen, het verzorgen van gastlessen op diverse basisscholen om jongeren bewust te maken van hun roots in Suriname, uitstippelen van o.a. het diasporabeleid in overeenstemming zijn met het beleid van de moederpartij en nog veel meer! (volg de Facebookpagina voor de activiteiten van de stichting).
De stichting heeft zijn koers ingezet en is klaar om de moederpartij te ondersteunen. Samen met u wilt de stichting zijn krachten bundelen en werken aan een beter Suriname. De stichting verwelkomt een ieder van harte om mee te helpen zijn doelen te realiseren want samen staan we sterker.

BEKIJK OOK
Stil protest werknemers Sint Vincentius Ziekenhuis en Diakonessenhuis