Kennisuitwisseling tussen ADRON, landbouwvoorlichters en boeren in Nickerie

GFC NIEUWS- Als onderdeel van de Crop Managementtraining voor ressortleiders en landbouwvoorlichters in het district Nickerie, is te Paradise de eerste voorlichtingsbijeenkomst gehouden.
Deze training, georganiseerd door het Anne van Dijk rijstonderzoeks centrum ADRON en het ministerie van Landbouw Veeteelt en Visserij, LVV, ging in november 2019 van start.
De voorlichtingsbijeenkomst heeft als doel de theoretische informatie over ziekten en plagen met de boeren te delen maar ook de werkrelatie tussen voorlichters en boeren te verstevigen.
Op deze voorlichtingsbijeenkomsten die in alle ressorten van het rijstdistrict zullen worden georganiseerd kunnen de boeren aan de deskundigen van ADRON en het ministerie van LVV vragen stellen die te maken hebben met de verpleging van het gewas, zegt Nareen Gajadin, directeur van het ADRON.
De Crop Managementtraining nadert haar eindfase waarbij de velden die door de cursisten zelf zijn ingezaaid over bijkans 15 dagen zullen worden geoogst.
Nareen Gajadin zegt dat de cursisten vooral op het gebied van ziekten en plagen beheersing veel hebben kunnen opsteken omdat juist dit seizoen deze zich in meerdere mate hebben voorgedaan.
De ADRON-directeur geeft mee dat tot de oogst van de padie, zich nog zaken kunnen voordoen die mogelijk effect hebben op de kwaliteit en de opbrengst. Op de ziekten en plagen kan met de juiste kennis en ervaring, al in een vroeg stadium van de groei, worden geanticipeerd.
Volgens directeur Gajadin heeft elk seizoen zijn eigen kenmerken die steeds een ander effect kunnen hebben op de padi. De rijstboeren worden daarom ook tijdens deze voorlichtingsbijeenkomsten erop gewezen onregelmatigheden in de groei van hun gewas direct te melden bij het ADRON of LVV. Er kan dan op tijd worden ingegrepen, teneinde grotere schade aan hun aanplant te beperken.