Kennismakingsgesprek minister Welzijn en FAS

Het bestuur van de Federatie van Agrariërs in Suriname (FAS) heeft een kennismakingsgesprek gehad met de Minister van Handel, Industrie en Toerisme, Ferdinand Welzijn. Dit gebeurde op donderdag 25 januari 2018

De voorzitter van de FAS gaf een korte inleiding over de federatie die in mei 2016 is opgericht. De FAS bestaat uit negen lidorganisaties, welke de volgende sectoren vertegenwoordigen: namelijk groenten en fruit, visserij, pluimvee, rijst, veeteelt, vrouwen in de agrarische sector en jongeren in de landbouw.

De FAS heeft aangegeven dat zij graag met het Ministerie van Handel, Industrie en Toerisme wil werken aan het ondertekenen van een Memorandum of Understanding (MoU).

Deze MoU moet ervoor zorgen dat onder andere markttoegang en export mogelijkheden worden gecreëerd en bekend maken onder de verschillende sectoren. Ook zal deze MoU zorg dragen dat er zowel awareness als transparantie komt op het gebied van de diverse regels als voorwaarden waaraan er voldaan moet worden om nieuwe en bestaande markten op een duurzame wijze te betreden.

Het Ministerie van Handel, Industrie en Toerisme verzekerde de Federatie van haar ondersteuning bij het vaststellen en handhaven van standaarden bij de productie en verwerking van agrarische producten voor de export.

Verder sprak de minister zijn waardering uit over initiatieven welke door de FAS ondernomen worden op het gebied van organisatorische versterking van de verschillenden branches binnen de agrarische sector.

De FAS heeft ook aangegeven haar medewerking te willen verlenen bij het mede organiseren van een nationale conferentie inzake de CARIFORUM- EU Economisch Partnerschapsovereenkomst (EPA).(GFC)

Overige berichten