fbpx

Kenneth Slooten moet binnen drie dagen sorry zeggen aan STREI!-kandidaat Rodney Cairo

GFC NIEUWS- De rechter heeft in kort geding Kenneth Slooten veroordeeld om binnen drie dagen sorry te zeggen aan STREI!-kandidaat Rodney Cairo.
Naar aanleiding van een geweldsincident bij Cairo thuis op 16 april loopt er thans een politioneel onderzoek. Slooten zou op 21 en 24 april naar aanleiding van het incident en het politioneel onderzoek in een programma op de radio uitlatingen hebben gedaan over Cairo.
Volgens Slooten zou Cairo onder andere een gevaar vormen voor de staat en zou hij in het verleden plannen beramen met anderen voor een plegen van een coup.
Cairo voerde aan dat hij door de uitlatingen van Slooten materiële en immateriële schade lijdt. De verkiezingen vinden plaats op 25 mei en de kiezers worden door de uitlatingen van gedaagde misleidt. De uitlatingen zijn smadelijk en lasterlijk.
Hieronder een deel van het vonnis van de rechter:
Veroordeelt gedaagde om binnen 3 (drie) werkdagen na betekening van dit vonnis op kosten van gedaagde de navolgende advertentie te doen plaatsen in de dagbladen “de Ware Tijd” en “Times of Suriname” en op de website van “Starnieuws” en te doen voorlezen via radio Apintie, Radio ABC, Bakana Torie Tv met Limbo en RBN televisie:
“Ik, Kenneth Slooten, verklaar hierbij dat de door mij op 21 en 24 april 2020 gedane uitspraken waarbij door mij, onder meer, gesteld is dat Rodney Cairo:
als gevaarlijke speler moet worden gezien waarbij ik heb gesuggereerd dat hij banden heeft met criminele organisaties;
dat de inval bij Rodney Cairo opgezet is door zijn criminele organisatie;
dat hij een gevaar voor de nationale veiligheid vormt;
niet op waarheid berusten en een ernstige inbreuk vormen op zijn eer, goede naam en maatschappelijke reputatie en persoonlijke integriteit en derhalve onrechtmatig zijn. Ik neem mijn woorden terug. De uitlatingen doen leed aan.
Ik bied de heer Rodney Cairo mijn oprechte welgemeende verontschuldigingen aan.”
6.2 Veroordeelt gedaagde om binnen 3 (drie) werkdagen na betekening van dit vonnis alle uitingen van hem, zoals opgesomd onder 6.1 van dit vonnis, gedaan via internet of enig ander openbaar of sociaal medium met vergelijkbare strekking te verwijderen van dat medium, te doen verwijderen van dat medium en verwijderd te houden van enig medium;
6.3 Verbiedt gedaagde om op welke wijze dan ook via het internet of enig ander openbaar of sociaal medium zich op de wijze zoals opgesomd onder 6.1 van dit vonnis, of op vergelijkbare wijze, over eiser uit te laten;
6.4 Veroordeelt gedaagde om, indien mocht blijken dat elders opnieuw via internet of een openbaar medium vergelijkbare uitingen van gedaagde, zoals opgesomd in 6.1 van dit vonnis, die eiser betreffen, worden verspreid, op eerste verzoek van eiser zich in te zetten om binnen 12 uur na het eerste verzoek het medium schriftelijk kenbaar te maken dat de uitingen verwijderd dienen te worden;
6.5 Veroordeelt gedaagde tot betaling van een dwangsom van SRD.1.000,= (een duizend Surinaamse dollar) per dag, het maximum van SRD.300.000,= (driehonderd duizend Surinaamse dollar) niet te bovengaand, voor iedere dag dat gedaagde weigert te voldoen aan de veroordeling genoemd onder 6.1, 6.2 en 6.4 van dit vonnis en elke dag dat gedaagde in strijd handelt met het verbod genoemd onder 6.3 van dit vonnis;
6.6 Veroordeelt gedaagde om tegen behoorlijk bewijs van kwijting aan eiser te betalen het bedrag van SRD.8.000,= (achtduizend Surinaamse dollar), zijnde de advocaatkosten;
6.7 Verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad;
6.8 Veroordeelt gedaagde in de proceskosten aan de zijde van eiser gevallen en tot aan deze uitspraak begroot op SRD.350,= (driehonderd en vijftig Surinaamse dollar).

BEKIJK OOK
Justitieminister verlengt buitenfunctiestelling Hellings en Gentle met een week